دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1390 
سنتز آلومینیم تری آکریلات به عنوان پرکننده واکنش پذیر در تقویت EPDM

صفحه 195-204

10.22063/jipst.2013.590

اکرم شکرزاده؛ غلامرضا بخشنده؛ محمدجلال الدین ظهوریان مهر؛ قاسم نادری


پوشش‌های آسفالتی اصلاح شده با پلی‌سولفید پلیمر

صفحه 241-249

10.22063/jipst.2013.594

بهزاد شیرکوند هداوند؛ منصور فخری؛ هانی یزدی ازناوه