دوره و شماره: دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 337-416 
6. اثر مقدار و خواص سطح نانوذرات سیلیکا بر اسفنج پلی‌استیرن

صفحه 393-404

سید اسماعیل زکیان؛ محمد حسین نوید‌فامیلی؛ محمد آکو


7. تهیه ‌و شناسایی نانوکامپوزیت هیبریدی پلی‌آکریل‌آمید - نانوذرات سیلیکا

صفحه 405-414

احمد ربیعی؛ امیر ارشاد لنگرودی؛ هاجر جمشیدی؛ مهدی گیلانی