مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی الاستومر EPDM سنتز شده با کاتالیزور زیگلر - ناتا بر پایه وانادیم طی واکنش ترپلیمر شدن


عنوان مقاله [English]

Study of Variation in Chemical Composition of EPDM Elastomers Synthesized with Ziegler-Natta Catalyst Based on Vanadium During Terpolymerization

نویسندگان [English]

  • G.H. Zohouri
  • M. Vakili
  • R. Jamjah
  • M. Nekoomanesh
  • S. Ahmadjoo