دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382 
4. سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب

طاهره دارستانی فراهانی؛ علی اکبر انتظامی؛ حمید مؤبدی؛ مجتبی ابطحی؛ مریم پلاشی


5. مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده

حسن اسلامی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی؛ جلیل مرشدیان؛ سید حسن جعفری


6. سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته

حمید صالحی مبارکه؛ مصطفی حسن نیا رودبنه؛ فرشید ضیائی؛ سید مهرداد جلیلیان