اثر دوده و کائوچوی مصنوعی آلیاژ شده بر کیفیت چسبندگی آمیزه گام بالشتک در تایرهای روکش شده


عنوان مقاله [English]

The Effect of Synthetic Rubber Blend and Carbon Black on Cushion Gum Adhesion in Retreaded Tires

نویسندگان [English]

  • G.R. Bakhshandeh
  • M.A. Soltanalinejad