شبیه سازی سه بعدی و توسعه نرم افزار کامپیوتری برای فرایند پخت لاستیک به کمک روش جزء محدود


عنوان مقاله [English]

The Three Dimensional Simulation and Development of a Computer Software for Rubber Curing Process by Finite Element Method

نویسندگان [English]

  • M.H.R. Ghoreishy
  • M.H.R. Ghoreishy