بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش


عنوان مقاله [English]

Studies on the Doping of Polyaniline with Organic Acids by UV-Vis Spectroscopy

نویسندگان [English]

  • Z.G.B. Sajedi Fard
  • H. Namazi
  • A.A. Entezami