تهیه و شناسایی پوششهای نانوکامپوزیتی هیبرید آلی - معدنی بر پایه تترامتوکسی سیلان و رزین اپوکسی به روش سل - ژل


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Hybrid Organic-inorganic Nanocomposite Coatings Based on Tetramethoxysilane and Epoxy Resin by Sol-gel Method

نویسنده [English]

  • A.Ershad Langroodi