اثر کاربرد پلیمرهای طبیعی و تولیدی بر سرعت دانه‌سازی در سامانه UASB


عنوان مقاله [English]

Natural and Synthetic Polymers Effect on Rate of Granulation in UASB System