بررسی اثر روشها و شرایط اختلاط بر خواص مکانیکی و رئومتری آمیخته های NBR/PVC


عنوان مقاله [English]

Effect of Mixing Procedures and Conditions on Mechanical and Rheometrical Properties of NBR/PVC Blends

نویسندگان [English]

  • G.R. Bakhshandeh
  • A.A Shokri
  • T. Darestani Farahani