بررسی اثر سازگارکننده بر چسبندگی پلی اتیلن به نشاسته نرم شده


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Compatibilizer on Adhesion of Polyethylene to Plasticized Starch

نویسندگان [English]

  • M. Ghafori
  • N. Mohammadi
  • S.R. Ghaffarian