اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Marine Coatings on the Frictional Drag Force of Vessel

نویسندگان [English]

  • S.M. Mirabedini
  • S. Pazoki
  • Z. Akbari
  • M. Mohseni
  • H. Shaieloozadeh