روشی نو برای تهیه رزین آلکید آبکاه با پایداری آبکافتی زیاد


عنوان مقاله [English]

Novel Synthesis of Water-reducible Alkyd Resin with High Hydrolytic Stability

نویسندگان [English]

  • E. Akbarinezhad
  • M. Ebrahimi
  • S.M. Kasiriha
  • M. Khorasani