اثر ترکیبات سیلانی بر استحکام چسبندگی لاکهای آکریلی به سطوح پلی پروپیلن پیش آماده سازی شده با شعله


عنوان مقاله [English]

Effect of Silane Compounds on the Adhesion Strength of Acrylic Lacquers to the Flame Pretreated Polypropylene Surfaces

نویسندگان [English]

  • M.A. Abodzadeh
  • S.M. Mirabedini
  • M. Ataei