ارزیابی آرایش یافتگی الیاف در لوله های تولیدی با استفاده از سامانه حدیده چرخان


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Fibers Orientation in Pipes Produced by Rotating Die System

نویسندگان [English]

  • M. Kokabi
  • F. Hadi
  • A. Jaffarian
  • G.H. Liaghat