اثر پلیمرهای طبیعی و منعقدکننده های شیمیایی بر آبگیری لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری


عنوان مقاله [English]

Effects of Natural Polymers and Chemical Coagulants on the Dewatering of Sewage Sludge

نویسنده [English]

  • M.Khaleghi Sarnamy