طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید


عنوان مقاله [English]

Die Design for Polyethylene Foam Extrusion with Azodicarbonamide as Foaming Agent

نویسنده [English]

  • T. Khalkhali Zavih