بررسی تجربی سینتیک پخت ناهمدمای آمیزه لاستیک SBR با اندازه گیری مستقیم دما و دستگاه تحلیل فرایند لاستیک


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Non-isothermal Curing Kinetics of SBR Compound by Direct Temperature Determination and RPA Machine