تولید لایه های حجیم نانوالیاف با اعمال تغییراتی در روش الکتروریسی و بررسی برخی از مشخصه های آنها


عنوان مقاله [English]

Production and Some Characteristics of Bulk Nanofibers Layers by Manipulation of Electrospinning System

نویسندگان [English]

  • F. Dabirian
  • S.A. Hosseini Ravandi
چکیده [English]

The main purpose of this study is to introduce a new method for nanofibers by bulk layer production. In the present method the effect of some parameters including take-up velocity, applied voltage, polymer solution concentration on density of produced layers is investigated. The compression characteristic of nanofiber layers produced under optimum electrospinning is also investigated. It was shown that the layer density decreased by increasing polymer solution density while an increase in applied voltage and take-up velocity increased layer density. The lightest layer with density of
0.000374215 g/cm3 with 99/98% porosity are produced by this method at 15% polymer solution concentration with take-up velocity equal to 4.24 m/min and 8 kV voltages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanofiber
  • electrospinning
  • two nozzle
  • bulk
  • polyacrylonitrile