بهینه سازی قیمت - کیفیت در تولید تسمه نقاله دارای کاربرد عمومی با استفاده از روش تاگوچی همراه با روش OEC


عنوان مقاله [English]

Optimization of Cost-properties in Production of a General Purpose Conveyer Belt Using Taguchi Method with Overall Evaluation Criteria Method

نویسندگان [English]

  • A. Ramazani
  • Z. Kamakani

کلیدواژه‌ها [English]

  • compound
  • conveyer belt
  • curing time
  • cost
  • Taguchi