مقایسه رسانندگی الکتریکی الیاف پوشش دهی شده با پلی آنیلین و پلی پیرول


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Electrical Conductivity of Textile Fibers Coated with Polyaniline and Polypyrrole

نویسندگان [English]

  • M. Noori
  • M. Haghighat kish
  • A.A. Entezami

کلیدواژه‌ها [English]

  • textile fibers
  • polyaniline
  • polypyrrole
  • electrical resistance
  • electrical conductivity