مطالعه خواص رئولوژی آمیزه های لاستیک - دوده در مرحله در هم فرورفتن مواد در مخلوط کنهای داخلی


عنوان مقاله [English]

Study of Rheological Properties of Rubber/Carbon Black Compounds During Incorporation Stage in Internal Mixers

نویسندگان [English]

  • S. Ravati
  • M.H.R. Ghoryshi
  • Gh.R. Bakhshandeh
  • F. Abbasi sooraki

کلیدواژه‌ها [English]

  • incorporation
  • agglomeration
  • effective volume fraction
  • occluded rubber
  • mixing