کاهش هزینه و افزایش ضریب اطمینان در ساخت و تولید تایر با روش پخت بخار / نیتروژن


عنوان مقاله [English]

Tire Curing with Steam / nitrogen System Reduces Costs and Enhances Reliability