ایجاد گروههای عاملی مناسب در ساختار الیاف آکریلیک به منظور جذب ترکیبات یونی فلزی


عنوان مقاله [English]

Incorporating Functional Groups on the Structure of Acrylic Fibers for Adsorption of Metal Ionic Compounds

نویسندگان [English]

  • M. Zargaran
  • A. Moosavi shoshtari
  • M. Abdoos

کلیدواژه‌ها [English]

  • acrylonitrile
  • chemical modification
  • ionic compounds
  • functional groups
  • amine compounds