الکتروریسی نانوالیاف پلی آکریلونیتریل تک محوری موازی و آرایش یافته به وسیله جمع کننده های فاصله دار


عنوان مقاله [English]

Electrospinning of Uniaxially Aligned and Molecularly Oriented Polyacrylonitrile Nanofibers with Divided Collectors

نویسندگان [English]

  • R. Jalili
  • S.A. Hosseini
  • M. Morshed

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanotechnology
  • electrospinning
  • nanofibers
  • align
  • molecularly oriented