بررسی عوامل موثر بر مقدار تولید نانوالیاف پلی آکریلونیتریل الکتروریسی شده


عنوان مقاله [English]

Investigation of Parameters Affecting the Productivity of Electrospun Polyacrylonitrile Nanofibers

نویسندگان [English]

  • R. Jalili
  • M. Morshed
  • S.A. Hosseini

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrospinning
  • nanofibers
  • productivity
  • syringe needle diameter
  • syringe needle length