طراحی و ساخت محرک بر پایه پلیمر هوشمند با حافظه شکلی


عنوان مقاله [English]

Design and Manufacture of Actuator Based on Smart Shape Memory Polymer

نویسندگان [English]

  • S.A. Ebrahimi
  • M. Kokabi
  • M.A. Semsarzadeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • actuator
  • shape memory
  • crosslinked polyethylene
  • smart polymer
  • shape recovery