بررسی اثر جریان کششی بر تشکیل فاز بلوری بتا در فیلمهای اکسترودر شده پلی وینیلیدن فلوئورید


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effect of Extensional Flow on the β-Crystalline Phase Formation in Extruded PVDF Films

نویسندگان [English]

  • H. Sobhani
  • A.A Yousefi
  • M. Razavi Nouri

کلیدواژه‌ها [English]

  • polyvinylidene fluoride
  • extensional flow
  • crystalline phase
  • cold drawing
  • FTIR spectroscopy