کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته


عنوان مقاله [English]

The Temperature Control of Batch Polymerization Reactors

نویسندگان [English]

  • M. Shahrokhi
  • M. Parvazinia