پلی اتر، پلی سولفون و پلی کتونهای آروماتیک مختلف به عنوان رزینهای ورقه ای


عنوان مقاله [English]

Aromatic Polyethers, Polysulphones, and Polyketones as Laminating Resins

نویسنده [English]

  • A. Banihashemi