سنتز پلیمرهای فعال نوری با استفاده از ترکیبهای تری آزولین دی اونهای کایرال


عنوان مقاله [English]

The Synthesis of Optical Active Polymers with the Use of Chiral Triazolinediones

نویسنده [English]

  • S. Mallakpur