مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC


عنوان مقاله [English]

Kinetics of Polyurethane Polymerization Using Differential Scanning Calorimetry

نویسندگان [English]

  • M. Barikani
  • A. Naalbandi
  • A. Ahmadi