سنتز و شناسایی پلی استرهای غیر اشباع آلیفانیک خطی بر پایه سیس - 2 - بوتن - 1، 4- دیول


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Linear Aliphatic Unsaturated Polyesters Based on Cis-2-Butene-1,4-Diol