اثر پلیمرهای پرشاخه بر رفتار پخت مرکب چاپ جوهرافشان فرابنفش پز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، صندوق پستی 654-16765

2 تهران، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، گروه پژوهشی نانوفناوری، صندوق پستی 654-16765

چکیده

چاپ جوهرافشان  سریع، با کیفیت بسیار خوب و دقت زیاد است. مقدار هدررفت مرکب در این نوع از چاپ بسیار کم و ناچیز است. همچنین، فرایند چاپ جوهرافشان قابلیت اعمال چاپ بر هر زیرآیندی را ممکن می­‌سازد. مرکب­‌های تابش­‌پز نوع ویژه‌ای از مرکب­‌های مصرفی در انواع روش‌­های چاپ هستند که در سال­‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌­اند. از این میان مقدار استفاده از این مرکب­‌های تابش­‌پز در چاپ جوهرافشان پیشرفت بیشتری را در مقایسه با سایر روش­‌های چاپ نشان می­‌دهد. مهم­‌ترین مزیت این مرکب­‌ها نبود حلال فرار در فرمول‌­بندی آن­‌هاست. از این نوع مرکب می­‌توان برای چاپ روی انواع زیرآیند استفاده کرد. در این پژوهش، اثر پلیمرهای پرشاخه بر روند پخت آمیخته­‌های تابش­‌پز بررسی شده است. دو نوع پلیمر پرشاخه با عوامل انتهایی هیدروکسیلی و زنجیر­های اسید چرب با ترکیب درصدهای مختلف در آمیخته مرکب جوهرافشان تابش­‌پز به‌کار رفت. اثر این ساختارهای پرشاخه بر روند پخت مرکب تابش­‌پز با استفاده از آزمون­ RT-FTIR بررسی شد. نتایج نشان داد، پلیمرهای پرشاخه با افزایش سرعت تبدیل پیوندهای دوگانه در مرحله­ سوم پلیمرشدن، موجب بهبود روند پخت می­‌شوند. همه­ نمونه­‌ها به غیر از نمونه حاوی %2 از پلیمر پرشاخه با گروه­‌های انتهایی اسید چرب (دارای تبدیل نهایی %50) مقادیر تبدیل نهایی بیشتری نسبت به نمونه بدون پلیمر پرشاخه نشان دادند. بیشترین مقدار تبدیل، %77 مربوط به آمیخته حاوی %5 از پلیمر پرشاخه با گروه­‌های انتهایی هیدروکسیلی بود، در حالی­ که نمونه­ بدون پلیمر پرشاخه مقدار تبدیل نهایی %55 را نشان داد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Hyperbranched Polymers on Curing Behavior of UV Curable Inks in Inkjet Printing

نویسندگان [English]

  • Samane Jafarifard 1
  • Saeed Bastani 1
  • Atasheh Soleimani Gorgani 1
  • Morteza Ganjaee Sari 2
1 Department of Printing Science and Technology, Institute for Color Science and Technology, P.O. Box: 654-16765 , Tehran, Iran
2 Department of Nano Technology, Institute for Color Science and Technology, P.O. Box: 654-16765, Tehran, Iran
چکیده [English]

A high quality and high resolution printing can be rapidly created by inkjet printing technology. Inkjet printing is one of the most economic printing methods and ink waste in this technique is very low. Inkjet process provides printing on any type of substrates. The UV curable inks are special types of printing inks that have been widely used in the last decades. The use of UV curable inks is more attractive in inkjet printing technology in comparison to other methods of printing. The most important advantage of UV curable inks in this method is that they are VOC-free and compatible and have good adhesion on many types of substrates. In this research, the effect of hyperbranched polymers on the curing behavior of UV curable inks was investigated. Two types of hyperbranched polymers with hydroxyl and fatty acid chain terminal groups were used in ink formulations. The effect of hyperbranched polymers on the curing behavior of UV curable ink was investigated by real-time FTIR analysis. The results showed that the hyperbranched polymers could improve curing process by increasing the conversion rate of the third curing stage. All ink formulations containing hyperbranched polymers showed higher conversion than a neat sample. The highest conversion was 77 % for the blend containing a hyperbranched polymer with hydroxyl end groups while the neat sample showed a final conversion of 55%. UV curable inks in inkjet process containing hyperbranched polymers with hydroxyl end groups showed a higher final conversion than neat sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inkjet ink
  • UV curable blend
  • hyperbrached polymer
  • curing behavior
  • viscosity