نمایه نویسندگان

آ

 • آزاده، مائده تهیه سیلیکای میان منفذ با استفاده از کوپلیمرهای قطعه ای و ستیل تری متیل آمونیوم برمید به عنوان عامل کنترل کننده ساختار [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 445-453]

ا

 • ابراهیمی، قنبر تقویت اتصالات برشی دوگانه پیچ و مهره در سازه های چوبی با استفاده از صفحات GFRP [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 171-179]
 • ابراهیمی، مرتضی بررسی خواص مکانیکی و ضدباکتری چسب دندانی حاوی نانوذرات الماس [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 121-131]
 • ابوالقاسمی فخری، لیلا اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز- پلی وینیل الکل [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 455-466]
 • احسانی زنوز، جواد خواص مکانیکی، رفتار جمع‌شدگی و جذب آب در نانوکامپوزیت‌های PA6/PP/CaCO3 [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 481-492]
 • احمدیان اعلم، لیلا سنتز نانوکامپوزیت پلی‌(استیرن‌ـ کوـ بوتیل‌ آکریلات) - خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال‌کننده تولید شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 101-112]
 • احمدیان علم، لیلا سنتز و تعیین مشخصات لاتکس نانوکامپوزیت پلی(‌استیرن- کو- بوتیل‌آکریلات)- خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در جا در محیط ریز‌امولسیون: استفاده از فعال‌کننده تولید‌شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 55-67]
 • اسمعیلی نیسیانی، رسول طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه‌گیری ضریب اصطکاک لاستیک [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 153-164]
 • انتظامی، علی اکبر مقایسه خواص کششی، نفوذپذیری و رنگی زیست نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته حاوی دو نوع پرکننده: سدیم مونت موریلونیت و نانوبلور سلولوز [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 391-402]
 • انتظامی، علی اکبر تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پرشاخه با پلیمرشدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 433-443]
 • انتظامی، علی اکبر اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز- پلی وینیل الکل [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 455-466]

ب

 • باریکانی، مجید مروری بر اثر بازدارنده‌های اشتعال در بهبود مقاومت شعله‌وری و تجزیه گرمایی اسفنج‌های پلی‌یورتان [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 3-31]
 • باریکانی، مهدی مروری بر اثر بازدارنده‌های اشتعال در بهبود مقاومت شعله‌وری و تجزیه گرمایی اسفنج‌های پلی‌یورتان [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 3-31]
 • باقرصاد، رسول رفتار غیرخطی چندلایه‌ای‌های کامپوزیتی پایه پلیمری در اثر شوک گرمایی چرخه‌ای و آثار آن بر تنش‌های پسماند [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 133-140]
 • باقری مرندی، غلام نانوکامپوزیت های هیدروژل بر پایه آلژینات حاصل از نانولوله های کربن و کومونومرهای آکریل آمید- ایتاکونیک اسید [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 413-423]
 • باقری مرندی، غلام سنتز نانوکامپوزیت های هیدروژل آکریل آمید و ایتاکونیک اسید با استفاده از خاک رس لاپونیت و مطالعه جذب رنگ دانه بلور بنفش [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 505-514]
 • بخشنده، غلامرضا سنتز آلومینیم تری آکریلات به عنوان پرکننده واکنش پذیر در تقویت EPDM [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 195-204]
 • بخشنده، غلامرضا نانوکامپوزیت های لاستیکی بر پایه نانوخاک رس- IIR-EPDM : ریزساختار و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 343-353]
 • برمر، محمد مروری بر اثر بازدارنده‌های اشتعال در بهبود مقاومت شعله‌وری و تجزیه گرمایی اسفنج‌های پلی‌یورتان [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 3-31]
 • بصیری، لاله نانوکامپوزیت های لاستیکی بر پایه نانوخاک رس- IIR-EPDM : ریزساختار و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 343-353]
 • بهارلویی، مریم سنتز نانوکامپوزیت های هیدروژل آکریل آمید و ایتاکونیک اسید با استفاده از خاک رس لاپونیت و مطالعه جذب رنگ دانه بلور بنفش [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 505-514]
 • بهشتی، محمدحسین اثر نانوخاک رس بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و جذب آب نانوکامپوزیت‌های بر پایه رزین وینیل استر [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 83-92]

ت

 • تقوایی، سعید بررسی اثر استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای سواری [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 329-337]
 • تقی زاده، سید مجتبی بررسی اثر عاملیت در فرمول‌بندی‌های چسب آکریلیکی حساس به فشار بر خواص چسبندگی و رهایش مواد انرژی زا از سامانه تراپوستی دارو در چسب [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 493-503]

ج

 • جایمند، مهدی تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پرشاخه با پلیمرشدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 433-443]
 • جلیلیان، سید مهرداد اثر فرمول‌بندی‌های مختلف بر واکنش ‌پلیمرشدن امولسیونی وینیل‌کلرید [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 205-214]
 • جمال امیدی، مجید مروری بر مقاومت ضربه ای کامپوزیت‌های پلیمری تقویت شده با الیاف [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 255-277]
 • جمشیدی، هاجر تهیه پلی الکترولیت آنیونی بر پایه آکریل آمید به عنوان تثبیت کننده خاک [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 291-300]
 • جوادی، سید محمد شبیه سازی فرایند قالب گیری تزریقی شامل مراحل پرشدن قالب و پخت آمیزه [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 317-327]
 • جودار، عفت اثر نانوخاک رس بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و جذب آب نانوکامپوزیت‌های بر پایه رزین وینیل استر [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 83-92]
 • جورابلو، علیرضا بررسی اثر عاملیت در فرمول‌بندی‌های چسب آکریلیکی حساس به فشار بر خواص چسبندگی و رهایش مواد انرژی زا از سامانه تراپوستی دارو در چسب [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 493-503]

ح

 • حاتمی، لیلا سنتز و تعیین مشخصات لاتکس نانوکامپوزیت پلی(‌استیرن- کو- بوتیل‌آکریلات)- خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در جا در محیط ریز‌امولسیون: استفاده از فعال‌کننده تولید‌شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 55-67]
 • حاتمی، لیلا سنتز نانوکامپوزیت پلی‌(استیرن‌ـ کوـ بوتیل‌ آکریلات) - خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال‌کننده تولید شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 101-112]
 • حجازی، سحاب مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین از راه انحلال چوب در حلال یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 279-289]
 • حدادی اصل، وحید سنتز و تعیین مشخصات لاتکس نانوکامپوزیت پلی(‌استیرن- کو- بوتیل‌آکریلات)- خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در جا در محیط ریز‌امولسیون: استفاده از فعال‌کننده تولید‌شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 55-67]
 • حدادی اصل، وحید سنتز نانوکامپوزیت پلی‌(استیرن‌ـ کوـ بوتیل‌ آکریلات) - خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال‌کننده تولید شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 101-112]

د

 • دادخواه، آرزو سنتز پلی پارافنیلن ترفتالامید و ساخت الیاف با طول کم: بررسی اثر نمک سدیم سولفات بر این الیاف [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 113-120]
 • داریوشی، سهیل بررسی تجربی و تحلیلی ضربه کم سرعت بر صفحات چندلایه‌ای فلز - الیاف [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 69-78]
 • دهقان نیا، جلال اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز- پلی وینیل الکل [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 455-466]

ر

 • ربیعی، احمد تهیه پلی الکترولیت آنیونی بر پایه آکریل آمید به عنوان تثبیت کننده خاک [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 291-300]
 • رزاقی کاشانی، مهدی طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه‌گیری ضریب اصطکاک لاستیک [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 153-164]
 • رستملو، مهسا اثر استفاده از نانوخاک رس در الکتروریسی پلی اتاکاپرولاکتون [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 231-240]
 • رستمی درونکلا، محمدرضا مطالعه سینتیکی پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیل آکریلات با درشت آغازگر پلی‌وینیل استات [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 181-193]
 • روغنی ممقانی، حسین سنتز و تعیین مشخصات لاتکس نانوکامپوزیت پلی(‌استیرن- کو- بوتیل‌آکریلات)- خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در جا در محیط ریز‌امولسیون: استفاده از فعال‌کننده تولید‌شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 55-67]
 • روغنی ممقانی، حسین سنتز نانوکامپوزیت پلی‌(استیرن‌ـ کوـ بوتیل‌ آکریلات) - خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال‌کننده تولید شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 101-112]

س

 • سادات زاده، سحر تقویت اتصالات برشی دوگانه پیچ و مهره در سازه های چوبی با استفاده از صفحات GFRP [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 171-179]
 • سبزیکار بروجردی، مصطفی بررسی تجربی و تحلیلی ضربه کم سرعت بر صفحات چندلایه‌ای فلز - الیاف [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 69-78]
 • سلامی کلجاهی، مهدی سنتز نانوکامپوزیت پلی‌(استیرن‌ـ کوـ بوتیل‌ آکریلات) - خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال‌کننده تولید شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 101-112]
 • سمسارزاده، محمدعلی سنتز پلی پارافنیلن ترفتالامید و ساخت الیاف با طول کم: بررسی اثر نمک سدیم سولفات بر این الیاف [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 113-120]
 • سمسارزاده، محمدعلی مطالعه سینتیکی پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیل آکریلات با درشت آغازگر پلی‌وینیل استات [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 181-193]
 • سمسارزاده، محمدعلی تهیه سیلیکای میان منفذ با استفاده از کوپلیمرهای قطعه ای و ستیل تری متیل آمونیوم برمید به عنوان عامل کنترل کننده ساختار [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 445-453]

ش

 • شکرزاده، اکرم سنتز آلومینیم تری آکریلات به عنوان پرکننده واکنش پذیر در تقویت EPDM [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 195-204]
 • شکوری، زهرا مقایسه رفتار شیمی- فیزیکی و رئولوژیکی پلیمرهای تجاری بهبوددهنده شاخص گرانروی مصرفی در صنعت روغن موتور [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 215-230]
 • شکوهی، شیرین نانوکامپوزیت های لاستیکی بر پایه نانوخاک رس- IIR-EPDM : ریزساختار و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 343-353]
 • شلش نژاد، کریم خواص مکانیکی، رفتار جمع‌شدگی و جذب آب در نانوکامپوزیت‌های PA6/PP/CaCO3 [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 481-492]
 • شهابی، مهدی تولید قیرهای اصلاح شده پلیمری بر اساس درجه کارایی برای کاربرد در مناطق مختلف ایران [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 467-479]
 • شوشتری زاده، آیدا اثر ضخامت نمونه و تغییر ساختار در تخریب گرمایی اکسایشی پلی‌بوتادی‌ان [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 93-99]
 • شیرکوند هداوند، بهزاد پوشش‌های آسفالتی اصلاح شده با پلی‌سولفید پلیمر [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 241-249]

ص

 • صادقی قاری، هدایت اله مقایسه رفتار شیمی- فیزیکی و رئولوژیکی پلیمرهای تجاری بهبوددهنده شاخص گرانروی مصرفی در صنعت روغن موتور [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 215-230]
 • صدیقی، مجتبی بررسی تجربی و تحلیلی ضربه کم سرعت بر صفحات چندلایه‌ای فلز - الیاف [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 69-78]
 • صفرآبادی، مجید بررسی اثر پارامترهای فیزیکی، گرمایی و مکانیکی بر تنش های پسماند میکرو در کامپوزیت های پلیمری [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 355-368]

ض

 • ضیایی، فرشید اثر ضخامت نمونه و تغییر ساختار در تخریب گرمایی اکسایشی پلی‌بوتادی‌ان [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 93-99]
 • ضیایی، فرشید اثر فرمول‌بندی‌های مختلف بر واکنش ‌پلیمرشدن امولسیونی وینیل‌کلرید [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 205-214]
 • ضیایی، فرشید تعیین مقدار سیرنشدگی پلی بوتادی ان در فرایند تخریب گرمایی و گرما-اکسایشی با NMR [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 403-412]

ظ

 • ظفرمهرابیان، رامین بررسی اثر استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای سواری [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 329-337]
 • ظهوریان مهر، محمدجلال الدین سنتز آلومینیم تری آکریلات به عنوان پرکننده واکنش پذیر در تقویت EPDM [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 195-204]

ع

 • عابدینی، حسین شبیه سازی دو راکتور متوالی بستر سیال فاز گازی تولید پلی اتیلن سبک خطی در حالت پایا [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 301-316]
 • عبادی، زینب بررسی خواص مکانیکی و ضدباکتری چسب دندانی حاوی نانوذرات الماس [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 121-131]
 • عباسیان، مجتبی تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پرشاخه با پلیمرشدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 433-443]
 • عبدالخانی، علی مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین از راه انحلال چوب در حلال یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 279-289]
 • عرفانیان، محمدرضا شبیه سازی فرایند قالب گیری تزریقی شامل مراحل پرشدن قالب و پخت آمیزه [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 317-327]
 • عسکری، فهیمه مروری بر اثر بازدارنده‌های اشتعال در بهبود مقاومت شعله‌وری و تجزیه گرمایی اسفنج‌های پلی‌یورتان [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 3-31]
 • عطایی، محمد اثر نانوخاک رس بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و جذب آب نانوکامپوزیت‌های بر پایه رزین وینیل استر [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 83-92]
 • عطایی، محمد بررسی خواص مکانیکی و ضدباکتری چسب دندانی حاوی نانوذرات الماس [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 121-131]

ف

 • فتحی، اصغر تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پرشاخه با پلیمرشدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 433-443]
 • فخری، منصور پوشش‌های آسفالتی اصلاح شده با پلی‌سولفید پلیمر [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 241-249]
 • فرهنگیان کاشانی، علی شبیه سازی دو راکتور متوالی بستر سیال فاز گازی تولید پلی اتیلن سبک خطی در حالت پایا [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 301-316]
 • فیروزه، منا تعیین شرایط بهینه ساخت کامپوزیت‌های چوب - پلاستیک حاصل از آمیخته PP/HDPE [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 43-53]

ق

 • قابضی، پویان رفتار مکانیکی ورق های کامپوزیتی موج دار با هندسه شبه سینوسی [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 379-389]
 • قاسمی، احمدرضا رفتار غیرخطی چندلایه‌ای‌های کامپوزیتی پایه پلیمری در اثر شوک گرمایی چرخه‌ای و آثار آن بر تنش‌های پسماند [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 133-140]
 • قاسمی، اسماعیل تعیین شرایط بهینه ساخت کامپوزیت‌های چوب - پلاستیک حاصل از آمیخته PP/HDPE [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 43-53]
 • قریشی، میرحمیدرضا بررسی اثر استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای سواری [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 329-337]
 • قریشی، میرحمیدرضا شبیه‌سازی رفتار مکانیکی آمیزه‌ لاستیکی رویه تایر به کمک مدل تلفیقی ابرکشسان و پسماند انرژی [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 369-377]
 • قنبرزاده، بابک مقایسه خواص کششی، نفوذپذیری و رنگی زیست نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته حاوی دو نوع پرکننده: سدیم مونت موریلونیت و نانوبلور سلولوز [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 391-402]
 • قنبرزاده، بابک اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز- پلی وینیل الکل [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 455-466]

ک

 • کاظمی فرد، شعله تولید قیرهای اصلاح شده پلیمری بر اساس درجه کارایی برای کاربرد در مناطق مختلف ایران [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 467-479]
 • کاظمی نجفی، سعید تعیین شرایط بهینه ساخت کامپوزیت‌های چوب - پلاستیک حاصل از آمیخته PP/HDPE [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 43-53]
 • کشمیری زاده، الهام بررسی سینتیک پلیمرشدن رادیکالی رزین هیبرید آلکید- آکریلیک آب پایه با استفاده از آغازگرهای گرمایی و اکسایشی- کاهشی [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 141-152]
 • کلایی، محمدرضا شبیه سازی دو راکتور متوالی بستر سیال فاز گازی تولید پلی اتیلن سبک خطی در حالت پایا [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 301-316]
 • کلجاهی، مهدی سلامی سنتز و تعیین مشخصات لاتکس نانوکامپوزیت پلی(‌استیرن- کو- بوتیل‌آکریلات)- خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در جا در محیط ریز‌امولسیون: استفاده از فعال‌کننده تولید‌شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 55-67]

گ

 • گلزار، محمد رفتار مکانیکی ورق های کامپوزیتی موج دار با هندسه شبه سینوسی [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 379-389]
 • گیلانی، مهدی تهیه پلی الکترولیت آنیونی بر پایه آکریل آمید به عنوان تثبیت کننده خاک [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 291-300]

م

 • محمودپور شربیان، لیلا نانوکامپوزیت های هیدروژل بر پایه آلژینات حاصل از نانولوله های کربن و کومونومرهای آکریل آمید- ایتاکونیک اسید [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 413-423]
 • مختاری، جواد اثر استفاده از نانوخاک رس در الکتروریسی پلی اتاکاپرولاکتون [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 231-240]
 • مددی، شیرین بررسی سینتیک پلیمرشدن رادیکالی رزین هیبرید آلکید- آکریلیک آب پایه با استفاده از آغازگرهای گرمایی و اکسایشی- کاهشی [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 141-152]
 • مدهوشی، محراب تقویت اتصالات برشی دوگانه پیچ و مهره در سازه های چوبی با استفاده از صفحات GFRP [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 171-179]
 • مقدس نژاد، فریدون تولید قیرهای اصلاح شده پلیمری بر اساس درجه کارایی برای کاربرد در مناطق مختلف ایران [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 467-479]
 • مقیمان، محمد شبیه سازی فرایند قالب گیری تزریقی شامل مراحل پرشدن قالب و پخت آمیزه [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 317-327]
 • منتخبی کلجاهی، سعید خواص مکانیکی، رفتار جمع‌شدگی و جذب آب در نانوکامپوزیت‌های PA6/PP/CaCO3 [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 481-492]
 • منتظر، مجید پایدارسازی نانوذرات TiO2 روی پارچه حلقوی پنبه - پلی استر با استفاده از سیتریک اسید به منظور خودپاک‌کنندگی و رنگ‌بری از پساب رنگ‌زای واکنش‌پذیر سیاه ۵ [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 33-42]
 • مهرداد شکریه، محمود مروری بر مقاومت ضربه ای کامپوزیت‌های پلیمری تقویت شده با الیاف [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 255-277]
 • مهرداد شکریه، محمود بررسی اثر پارامترهای فیزیکی، گرمایی و مکانیکی بر تنش های پسماند میکرو در کامپوزیت های پلیمری [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 355-368]
 • میرشکرایی، سید احمد مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین از راه انحلال چوب در حلال یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 279-289]

ن

 • نادری، قاسم سنتز آلومینیم تری آکریلات به عنوان پرکننده واکنش پذیر در تقویت EPDM [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 195-204]
 • نادری، قاسم نانوکامپوزیت های لاستیکی بر پایه نانوخاک رس- IIR-EPDM : ریزساختار و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 343-353]
 • نوری، آرزو مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین از راه انحلال چوب در حلال یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 279-289]
 • نوری، مهدی اثر استفاده از نانوخاک رس در الکتروریسی پلی اتاکاپرولاکتون [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 231-240]
 • نوشیروانی، نوشین مقایسه خواص کششی، نفوذپذیری و رنگی زیست نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته حاوی دو نوع پرکننده: سدیم مونت موریلونیت و نانوبلور سلولوز [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 391-402]

و

 • وزیری سرشک، محمدرضا رفتار غیرخطی چندلایه‌ای‌های کامپوزیتی پایه پلیمری در اثر شوک گرمایی چرخه‌ای و آثار آن بر تنش‌های پسماند [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 133-140]

ه

 • هاشمی کیا، سمانه پایدارسازی نانوذرات TiO2 روی پارچه حلقوی پنبه - پلی استر با استفاده از سیتریک اسید به منظور خودپاک‌کنندگی و رنگ‌بری از پساب رنگ‌زای واکنش‌پذیر سیاه ۵ [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 33-42]
 • همزه، یحیی مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین از راه انحلال چوب در حلال یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 279-289]

ی

 • یزدی ازناوه، هانی پوشش‌های آسفالتی اصلاح شده با پلی‌سولفید پلیمر [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 241-249]
 • یوسفی، علی اکبر بررسی سینتیک پلیمرشدن رادیکالی رزین هیبرید آلکید- آکریلیک آب پایه با استفاده از آغازگرهای گرمایی و اکسایشی- کاهشی [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 141-152]