نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، حسین اثر فرایند اختلاط بر گرانروی مونی و تورم پس از حدیده آمیزه لاستیکی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 389-399]
 • آتشی، حسین بهبود مقاومت پارگی و رشد ترک آمیزه رویه تایر با سامانه های پخت موثر و استفاده از پرکننده های نیمه تقویت کننده [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 285-295]
 • آتشی پور، سید رسول جریان رزین داخل الیاف پیش شکل داده شده در فرایند قالب گیری انتقالی رزین به کمک خلاء با ابزارهای انعطاف پذیر [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 329-338]
 • آیت الهی، مجیدرضا بررسی چقرمگی شکست مواد پلیمری ترد در بارگذاری مرکب کششی- برشی [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 107-117]

ا

 • ابطحی، سید مهدی اثر پلیمر SBS بر خواص قیر و درجه کارایی آن [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 201-208]
 • ابطحی، سیدمجتبی اثر پلیمر SBS بر خواص دینامیکی آسفالت [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 465-470]
 • احسانی نمین، پروین بررسی اثر اندازه ذره چوب بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و رفتار رئولوژیکی کامپوزیت پلی پروپیلن ـ چوب [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 45-52]
 • احمدی، مهدیه بررسی اثر سامانه پرکننده هیبریدی دوده- خاک رس اصلاح شده بر خواص آمیزه رویه تایر [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 339-346]
 • احمدی، مهدیه بررسی اثر لاستیک بازیافتی و پودر لاستیک بر خواص فیزیکی، دینامیکی و فرایندی آمیزه NR/BR [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 217-223]
 • احمدی، مهدیه اثر پارامترهای فرایندی اختلاط بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و جریان یابی آمیزه لاستیکی [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 225-234]
 • ارجمند، مهدی خواص آسفالت پلیمری حاصل از اختلاط پس مانده تقطیر در خلاء و ضایعات واحد تولید پلی اتیلن و لاستیک استیرن ـ بوتادی ان [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 235-241]
 • اسفنده، مسعود مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 149-155]
 • اسفنده، مسعود مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 157-166]
 • اعتماد، سید غلامرضا ارزیابی زبری سطح نانو لایه های پلی آکریلونیتریل [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 61-69]
 • امامی، مهرسا تهیه بسترهای سیلیکاتی مزومتخلخل MCM-۴۱ کروی و میله ای با استفاده از CTMABr به عنوان هدایت کننده ساختار [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 243-250]

ب

 • باریکانی، مهدی مقایسه خواص نانوکامپوزیت های پلی یورتانی تهیه شده به دو روش مختلف [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 471-476]
 • باقری جاغرق، مجتبی نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمرشدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 503-513]
 • بدیعی، فوژان اثر ساختار مولکولی بر خواص گرمایی و جذب آب فیلم های نازک ژلاتین [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 27-34]
 • برمر، محمد مقایسه خواص نانوکامپوزیت های پلی یورتانی تهیه شده به دو روش مختلف [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 471-476]
 • برهانی، صدیقه ارزیابی زبری سطح نانو لایه های پلی آکریلونیتریل [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 61-69]
 • بزاز، عبدالرحیم سنتز کوپلیمر غیریونی سه قطعه ای پلی (ریسینولئیک اسید- -bاتیلن گلیکول-b- ریسینولئیک اسید) و بررسی پایدارکنندگی آن در امولسیون آب در روغن [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 457-464]
 • بهشتی، محمدحسین مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 149-155]

پ

 • پورجوادی، علی سنتز کوپلیمر غیریونی سه قطعه ای پلی (ریسینولئیک اسید- -bاتیلن گلیکول-b- ریسینولئیک اسید) و بررسی پایدارکنندگی آن در امولسیون آب در روغن [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 457-464]
 • پورسرخ آبی، ویدا تهیه پلی اتیلن ایمید از پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص فیزیکی آن [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 35-44]
 • پیامی، آرش بهبود کربن‌دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت‌های کربن ـ کربن [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 127-132]

ت

 • تجویدی، مهدی اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد MDF [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 53-59]
 • ترکمن، جواد اصلاح چسبندگی تخته ساخته شده با پوسته برنج و سدیم سیلیکات با استفاده از دی ایزوسیانات [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 3-8]
 • ترکمن، جواد بررسی خواص تخته خرده ساخته شده با پوسته برنج و رزین اوره ـ فرمالدهید با استفاده از دی ایزوسیانات [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 95-105]
 • تقی زاده، سیدمجتبی رهایش پروژسترون از لاستیک سیلیکون شبکه ای شده با پرتو الکترونی و بررسی خواص مکانیکی آن [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 209-216]
 • تقی زاده، صمد پیش بینی ابعاد قطعه های قالب گیری تزریقی با استفاده از پروفیل فشار مذاب در قالب و شبکه عصبی [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 191-199]
 • توانایی، محمدعلی مروری بر شکل شناسی و ساختار ماتریس ـ لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 367-388]
 • توکلی، محمد تهیه پلی اتیلن ایمید از پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص فیزیکی آن [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 35-44]

ج

 • جولایی، محمدمهدی اصلاح ساختار پارچه پلی استر سه بعدی دوجداره با بتاسیکلودکسترین و سیتریک اسید [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 297-305]

چ

 • چهارمحالی، مجید اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد MDF [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 53-59]

ح

 • حاجی حسینی، مریم بهبود کربن‌دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت‌های کربن ـ کربن [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 127-132]
 • حدادی اصل، وحید نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمرشدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 503-513]
 • حدادی اصل، وحید مدل‌سازی با استفاده از معادلات ممان‌ها برای بررسی نقش تنوع مراکز فعال در سینتیک هموپلیمرشدن اتیلن [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 431-444]
 • حدادی اصل، وحید بررسی اثر پارامترهای سینتیکی مختلف بر سنتز پلی‌اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • حسینی راوندی، سید عبدالکریم تولید لایه های حجیم نانوالیاف با اعمال تغییراتی در روش الکتروریسی و بررسی برخی از مشخصه های آنها [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 307-313]
 • حسینی راوندی، سید عبدالکریم ارزیابی زبری سطح نانو لایه های پلی آکریلونیتریل [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 61-69]
 • حکیم*، شکوفه مطالعه سینتیک پلیمرشدن اتیلن با کاتالیزور TiCl۴/Mg(OC۲H۵)۲ و تعیین غلظت مراکز فعال [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 515-522]

خ

 • خالقی سرنامی، منیژه اثر اسیدهای چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 83-90]
 • خراسانی، محمدتقی ساخت داربست های متخلخل از پلی(D،L ـ لاکتیک اسید) به روش جدایی فاز مایع – مایع [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 495-501]
 • خسروشاهی، علی خواص ساختاری و فیزیکی نخ رشته ای مذاب ریسی شده از آمیخته پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک قبل و بعد از بافت دهی [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 9-18]
 • خلیلی مغامیر، وحید مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 157-166]

د

 • داریوشی، سهیل بررسی تجربی خواص ضربه ای چندلایه ای های فلز ـ الیاف [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 315-327]
 • دبیریان، فرزاد تولید لایه های حجیم نانوالیاف با اعمال تغییراتی در روش الکتروریسی و بررسی برخی از مشخصه های آنها [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 307-313]

ر

 • رحیمی، حمید مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 157-166]
 • رضادوست، امیرمسعود بهبود کربن‌دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت‌های کربن ـ کربن [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 127-132]
 • رضادوست، امیرمسعود مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 149-155]
 • رضادوست، امیرمسعود مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 157-166]
 • رضوانی، محمدهاشم بهبود دوشکستی القایی لیزری در پلیمرهای نوری بسیار دوپه شده [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 179-284]
 • رضوی نوری، محمد مدل سازی سه بعدی جریان سیالات پلیمری با گرانروی های مختلف در حدیده اکسترودر با استفاده از روش اجزای محدود ترکیبی و اجزای هرمی چهاروجهی [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 167-179]
 • رهبر شمس کار، کبری بررسی کارایی تری کلسیم فسفات حاوی سدیم هگزا متافسفات به عنوان پایدار کننده در پلیمرشدن تعلیقی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 401-408]
 • رهبر شمس کار، کبری کنترل توزیع دانه های پلی استیرن در پلیمرشدن تعلیقی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 409-415]

ز

 • زبرجد، سید مجتبی نقش نانولوله های کربنی چند دیواره در ساز و کار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 417-430]
 • زبرجد، سیدمجتبی اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 133-140]
 • زیاری، حسن اثر پلیمر SBS بر خواص قیر و درجه کارایی آن [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 201-208]
 • زیاری، حسین اثر پلیمر SBS بر خواص دینامیکی آسفالت [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 465-470]

س

 • سبحانی، هادی مدل سازی سه بعدی جریان سیالات پلیمری با گرانروی های مختلف در حدیده اکسترودر با استفاده از روش اجزای محدود ترکیبی و اجزای هرمی چهاروجهی [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 167-179]
 • سجادی، سید عبدالکریم نقش نانولوله های کربنی چند دیواره در ساز و کار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 417-430]
 • سجادی، سیدعبدالکریم اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 133-140]
 • سعیدی، محبوبه بررسی کارایی تری کلسیم فسفات حاوی سدیم هگزا متافسفات به عنوان پایدار کننده در پلیمرشدن تعلیقی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 401-408]
 • سعیدی، محبوبه کنترل توزیع دانه های پلی استیرن در پلیمرشدن تعلیقی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 409-415]
 • سلامی کلجاهی، مهدی نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمرشدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 503-513]
 • سلامی کلجاهی، مهدی مدل‌سازی با استفاده از معادلات ممان‌ها برای بررسی نقش تنوع مراکز فعال در سینتیک هموپلیمرشدن اتیلن [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 431-444]
 • سلامی کلجاهی، مهدی بررسی اثر پارامترهای سینتیکی مختلف بر سنتز پلی‌اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • سلطانی، صدیقه مطالعه خواص کامپوزیت‌های لاستیک طبیعی تقویت شده با الیاف کوتاه [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 259-267]
 • سمسارزاده، محمدعلی تهیه کوپلیمر استیرن ـ مالئیک انیدرید استری شده و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آمیخته های آن با پلی اتیلن خطی سبک [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 119-125]
 • سمسارزاده، محمدعلی تهیه پلی اتیلن ایمید از پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص فیزیکی آن [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 35-44]

ش

 • شکریه، محمودمهرداد بررسی عمر خستگی کامپوزیت‌های تک جهتی با استفاده از انرژی کرنشی باقی مانده [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 19-26]
 • شکریه، مهرداد محمود مروری بر تنش های پس ماند در کامپوزیت های گرمانرم [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 477-493]
 • شلش نژاد، کریم پیش بینی ابعاد قطعه های قالب گیری تزریقی با استفاده از پروفیل فشار مذاب در قالب و شبکه عصبی [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 191-199]
 • شیوا، مهدی اثر فرایند اختلاط بر گرانروی مونی و تورم پس از حدیده آمیزه لاستیکی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 389-399]
 • شیوا، مهدی بهبود مقاومت پارگی و رشد ترک آمیزه رویه تایر با سامانه های پخت موثر و استفاده از پرکننده های نیمه تقویت کننده [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 285-295]
 • شیوا، مهدی اثر پارامترهای فرایندی اختلاط بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و جریان یابی آمیزه لاستیکی [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 225-234]

ص

 • صاحبیان سقی، سمانه اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 133-140]
 • صدیقی، مجتبی بررسی تجربی خواص ضربه ای چندلایه ای های فلز ـ الیاف [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 315-327]
 • صفری دیناچالی، سامان مروری بر تنش های پس ماند در کامپوزیت های گرمانرم [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 477-493]
 • صیادنژاد، محمدعلی کنترل توزیع دانه های پلی استیرن در پلیمرشدن تعلیقی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 409-415]

ط

 • طالبی، علی ساخت داربست های متخلخل از پلی(D،L ـ لاکتیک اسید) به روش جدایی فاز مایع – مایع [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 495-501]
 • طاهری بهروز، فتح اله بررسی عمر خستگی کامپوزیت‌های تک جهتی با استفاده از انرژی کرنشی باقی مانده [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 19-26]
 • طاهری قزوینی، نادر تخمین توزیع وزن مولکولی پلی‌پروپیلن تک نظم با استفاده از داده های ویسکوالاستیسیته خطی [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 71-81]

ظ

 • ظهوری، غلامحسین تهیه بسترهای سیلیکاتی مزومتخلخل MCM-۴۱ کروی و میله ای با استفاده از CTMABr به عنوان هدایت کننده ساختار [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 243-250]

ع

 • عباسی، فرهنگ بررسی اثر سامانه پرکننده هیبریدی دوده- خاک رس اصلاح شده بر خواص آمیزه رویه تایر [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 339-346]
 • عربی، حسن تهیه بسترهای سیلیکاتی مزومتخلخل MCM-۴۱ کروی و میله ای با استفاده از CTMABr به عنوان هدایت کننده ساختار [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 243-250]
 • عزیزی، حامد بررسی اثر اندازه ذره چوب بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و رفتار رئولوژیکی کامپوزیت پلی پروپیلن ـ چوب [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 45-52]
 • عزیزی، محمدطیب اصلاح روش خالص سازی دیمر حلقوی لاکتید [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 251-257]
 • علایی، ابراهیم بررسی کارایی تری کلسیم فسفات حاوی سدیم هگزا متافسفات به عنوان پایدار کننده در پلیمرشدن تعلیقی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 401-408]

غ

 • غفاریان، سیدرضا بهبود کربن‌دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت‌های کربن ـ کربن [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 127-132]

ف

 • فاطمی، سید مهدی اصلاح چسبندگی تخته ساخته شده با پوسته برنج و سدیم سیلیکات با استفاده از دی ایزوسیانات [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 3-8]
 • فاطمی، سید مهدی بررسی خواص تخته خرده ساخته شده با پوسته برنج و رزین اوره ـ فرمالدهید با استفاده از دی ایزوسیانات [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 95-105]
 • فخرائیان، حسین سنتز کوپلیمر غیریونی سه قطعه ای پلی (ریسینولئیک اسید- -bاتیلن گلیکول-b- ریسینولئیک اسید) و بررسی پایدارکنندگی آن در امولسیون آب در روغن [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 457-464]
 • فرهات، عماد اثر ساختار مولکولی بر خواص گرمایی و جذب آب فیلم های نازک ژلاتین [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 27-34]
 • فریدون نیا، مجتبی مقایسه خواص نانوکامپوزیت های پلی یورتانی تهیه شده به دو روش مختلف [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 471-476]

ق

 • قاسمی، احمدرضا توسعه روش انتگرال برای تعیین تنش های پس ماند غیریکنواخت در چندلایه های کامپوزیتی [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 347-355]
 • قاسمی، اسماعیل بررسی اثر اندازه ذره چوب بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و رفتار رئولوژیکی کامپوزیت پلی پروپیلن ـ چوب [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 45-52]
 • قافله باشی زرند، سید مهدی نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمرشدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 503-513]
 • قافله باشی زرند، سید مهدی مدل‌سازی با استفاده از معادلات ممان‌ها برای بررسی نقش تنوع مراکز فعال در سینتیک هموپلیمرشدن اتیلن [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 431-444]
 • قره باغی تازه کند، حسین بررسی اثر سامانه پرکننده هیبریدی دوده- خاک رس اصلاح شده بر خواص آمیزه رویه تایر [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 339-346]
 • قریشی، میرحمیدرضا مطالعه خواص کامپوزیت‌های لاستیک طبیعی تقویت شده با الیاف کوتاه [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 259-267]
 • قریشی، میرحمیدرضا مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 157-166]
 • قریشی، میرحمیدرضا مدل سازی سه بعدی جریان سیالات پلیمری با گرانروی های مختلف در حدیده اکسترودر با استفاده از روش اجزای محدود ترکیبی و اجزای هرمی چهاروجهی [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 167-179]

ک

 • کاظمی نجفی، سعید اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد MDF [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 53-59]
 • کرمی قهی، مهدی مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 149-155]
 • کوکبی، مهرداد اثر اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا بر خواص ویسکوالاستیک نانوکامپوزیت آن با پلی‌استیرن [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 523-531]

گ

 • گلی، احمد اثر پلیمر SBS بر خواص دینامیکی آسفالت [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 465-470]
 • گلی، احمد اثر پلیمر SBS بر خواص قیر و درجه کارایی آن [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 201-208]
 • گنجی، حمیدرضا اثر فرایند اختلاط بر گرانروی مونی و تورم پس از حدیده آمیزه لاستیکی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 389-399]
 • گنجی، فریبا اصلاح روش خالص سازی دیمر حلقوی لاکتید [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 251-257]
 • گنجی دوست، حسین اثر اسیدهای چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 83-90]
 • گوهرپی، فاطمه مروری بر شکل شناسی و ساختار ماتریس ـ لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 367-388]

م

 • ماهی حسن آبادی، حجت تهیه کوپلیمر استیرن ـ مالئیک انیدرید استری شده و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آمیخته های آن با پلی اتیلن خطی سبک [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 119-125]
 • محبعلی، سهیلا کنترل توزیع دانه های پلی استیرن در پلیمرشدن تعلیقی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 409-415]
 • محدث مجتهدی، محمدرضا مروری بر شکل شناسی و ساختار ماتریس ـ لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 367-388]
 • محدث مجتهدی، محمدرضا خواص ساختاری و فیزیکی نخ رشته ای مذاب ریسی شده از آمیخته پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک قبل و بعد از بافت دهی [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 9-18]
 • محزون، راضیه بهبود دوشکستی القایی لیزری در پلیمرهای نوری بسیار دوپه شده [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 179-284]
 • محمدعلیها، محمدرضا بررسی چقرمگی شکست مواد پلیمری ترد در بارگذاری مرکب کششی- برشی [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 107-117]
 • محمودی اصل، ستار سنتز کوپلیمر غیریونی سه قطعه ای پلی (ریسینولئیک اسید- -bاتیلن گلیکول-b- ریسینولئیک اسید) و بررسی پایدارکنندگی آن در امولسیون آب در روغن [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 457-464]
 • مختارانی، نادر اثر اسیدهای چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 83-90]
 • مرتضایی، مهرزاد اثر اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا بر خواص ویسکوالاستیک نانوکامپوزیت آن با پلی‌استیرن [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 523-531]
 • مرتضوی، محمدمهدی مطالعه سینتیک پلیمرشدن اتیلن با کاتالیزور TiCl۴/Mg(OC۲H۵)۲ و تعیین غلظت مراکز فعال [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 515-522]
 • مشاک، آرزو رهایش پروژسترون از لاستیک سیلیکون شبکه ای شده با پرتو الکترونی و بررسی خواص مکانیکی آن [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 209-216]
 • مصطفی زاده، مرتضی اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد MDF [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 53-59]
 • منتظر، مجید اصلاح ساختار پارچه پلی استر سه بعدی دوجداره با بتاسیکلودکسترین و سیتریک اسید [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 297-305]
 • مهاجرانی، عزالدین بهبود دوشکستی القایی لیزری در پلیمرهای نوری بسیار دوپه شده [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 179-284]
 • مهرابلی، بهاره خواص ساختاری و فیزیکی نخ رشته ای مذاب ریسی شده از آمیخته پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک قبل و بعد از بافت دهی [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 9-18]
 • مهرداد شکریه، محمود جریان رزین داخل الیاف پیش شکل داده شده در فرایند قالب گیری انتقالی رزین به کمک خلاء با ابزارهای انعطاف پذیر [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 329-338]
 • مهرداد شکریه، محمود توسعه روش انتگرال برای تعیین تنش های پس ماند غیریکنواخت در چندلایه های کامپوزیتی [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 347-355]
 • موسوی شوشتری، احمد مروری بر شکل شناسی و ساختار ماتریس ـ لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 367-388]
 • موسوی شوشتری، احمد خواص ساختاری و فیزیکی نخ رشته ای مذاب ریسی شده از آمیخته پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک قبل و بعد از بافت دهی [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 9-18]
 • میرزاده، حمید ساخت داربست های متخلخل از پلی(D،L ـ لاکتیک اسید) به روش جدایی فاز مایع – مایع [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 495-501]

ن

 • نادری، قاسم مطالعه خواص کامپوزیت‌های لاستیک طبیعی تقویت شده با الیاف کوتاه [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 259-267]
 • نجابت، غلامرضا تهیه بسترهای سیلیکاتی مزومتخلخل MCM-۴۱ کروی و میله ای با استفاده از CTMABr به عنوان هدایت کننده ساختار [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 243-250]
 • نجفی، محمد نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمرشدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 503-513]
 • نجفی، محمد مدل‌سازی با استفاده از معادلات ممان‌ها برای بررسی نقش تنوع مراکز فعال در سینتیک هموپلیمرشدن اتیلن [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 431-444]
 • نجفی، محمد بررسی اثر پارامترهای سینتیکی مختلف بر سنتز پلی‌اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • نکومنش، مهدی تهیه بسترهای سیلیکاتی مزومتخلخل MCM-۴۱ کروی و میله ای با استفاده از CTMABr به عنوان هدایت کننده ساختار [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 243-250]
 • نویدفامیلی، محمدحسین اثر اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا بر خواص ویسکوالاستیک نانوکامپوزیت آن با پلی‌استیرن [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 523-531]

و

ه

 • هراثی، ناصر بررسی کارایی تری کلسیم فسفات حاوی سدیم هگزا متافسفات به عنوان پایدار کننده در پلیمرشدن تعلیقی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 401-408]
 • هوشیار صادقیان، مهین نقش نانولوله های کربنی چند دیواره در ساز و کار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 417-430]

ی

 • یزدانی، راحله بررسی اثر لاستیک بازیافتی و پودر لاستیک بر خواص فیزیکی، دینامیکی و فرایندی آمیزه NR/BR [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 217-223]
 • یزدانی، راحله اثر پارامترهای فرایندی اختلاط بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و جریان یابی آمیزه لاستیکی [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 225-234]
 • یوسفی، اعظم خواص آسفالت پلیمری حاصل از اختلاط پس مانده تقطیر در خلاء و ضایعات واحد تولید پلی اتیلن و لاستیک استیرن ـ بوتادی ان [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 235-241]
 • یوسفی، علی اکبر خواص آسفالت پلیمری حاصل از اختلاط پس مانده تقطیر در خلاء و ضایعات واحد تولید پلی اتیلن و لاستیک استیرن ـ بوتادی ان [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 235-241]