نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، علی مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • ارسلانی، ناصر الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • اصغر کتباب، علی بهبود زیست سازگاری و قدرت آبدوستی لاستیک EPDM توسط پرتو پیوندزنی مونومرهای NVP، HEMA و Aam [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • افشارطارمی، فرامرز رزینهای فنولی تهیه شده از کوپلیمر شدن مخلوط نووالاک / رزول: سنتز و کارآروی فرادما [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • اکبر انتظامی، علی بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • اکبر انتظامی، علی مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • اکبر انتظامی، علی دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • اکبر انتظامی، علی الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • اکبریان، ماسیس اسفنجهای ساختاری [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • الدین رستمی، شمس چگونگی بلوری شدن یک تمخلوط امتزاج پذیر نیم بلوری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • امیدیان، حسین ساخت و بهینه سازی چسبهای ساختاری نیتریل - فنولی [دوره 5، شماره 1، 1371]

ب

 • بابانعلبندی، احمد مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • باریکانی، مهدی ساخت و بهینه سازی چسبهای ساختاری نیتریل - فنولی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • باریکانی، مهدی مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • بخشنده، غلامرضا عایق الاستومری راکتها [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • بهشتی، محمدحسین اسفنجهای ساختاری [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • بوت، کالین تهیه الکترولیتهای پلیمری از نمکهای لیتیم - کوپلیمر ( اتیلن اکسید - پروپیلن اکسید) [دوره 5، شماره 2، 1371]

پ

ت

 • تاجبخش، محمود بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی [دوره 5، شماره 1، 1371]

ج

 • جلالی آرانی، اعظم روش وولکانش پیوسته برای آمیزه های اکسترودری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • جهانی، یوسف بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک [دوره 5، شماره 1، 1371]

ح

د

ر

 • رفیع زاده، مهدی روش جدید حل معادلات اندازه حرکت در شرایط همدما برای سیالات غیرنیوتنی در ناحیه سنجش اکسترودر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • رفیعی، رویا رزینهای فنولی تهیه شده از کوپلیمر شدن مخلوط نووالاک / رزول: سنتز و کارآروی فرادما [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • رئوف، جهانبخش مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی [دوره 5، شماره 2، 1371]

س

 • سبحان منش، کاظم تخریب نوری کنترل شده فیلم نازک LDPE [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • سجادی، شهریار اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • سجادی، شهریار اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن II، پلیمر شدن همگن [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • سجادی، نوشین پلی ( 2،5 پیریدین دی - ایل):پلیمری رسانا، انحلال پذیر با پایداری گرمایی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • سجادی، نوشین اثر ترکیبهای PCB بر محیط زیست [دوره 5، شماره 3، 1371]

ش

 • شاکری، علیرضا بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی [دوره 5، شماره 1، 1371]

ص

 • صیادنژاد، محمدعلی طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه و کاربرد میکروسکوپ زیرقرمز در علوم و صنایع پلیمر [دوره 5، شماره 3، 1371]

ق

 • قریشی، میرحمیدرضا روش جدید حل معادلات اندازه حرکت در شرایط همدما برای سیالات غیرنیوتنی در ناحیه سنجش اکسترودر [دوره 5، شماره 3، 1371]

گ

م

 • مجیدیان، داود عایق الاستومری راکتها [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • محراب بیگی، حسین خطرات ناشی از ایزوسیاناتها در صنعت پلی یورتان " موارد ایمنی و روشهای انبارداری" [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • محمدلوی عباسی، آذر کاربرد پلاستیکها در زمین [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • مرشدیان، جلیل بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • مطهری مقدم، سیامک روش وولکانش پیوسته برای آمیزه های اکسترودری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • مهدی گلابی، سید مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • میرجلیلی، عباس تارتنی و خواص تارهای عنکبوت [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • میوه چی، هوری کاربردهای تازه مواد کامپوزیتی لیفی در مهندسی مکانیک [دوره 5، شماره 1، 1371]

ن

 • نکومنش حقیقی، مهدی تهیه الکترولیتهای پلیمری از نمکهای لیتیم - کوپلیمر ( اتیلن اکسید - پروپیلن اکسید) [دوره 5، شماره 2، 1371]

ه

 • هاشمی، سیدعلی رنگهای مقاوم در برابر حکاکی برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 5، شماره 4، 1371]