نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، رضا از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • ارسلانی، ناصر بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • اصغر کتباب، علی اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • افشار طارمی، فرامرز بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • افشارطارمی، فرامرز بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • افشارطارمی، فرامرز نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • افشارطارمی، فرامرز اثر حجم آزاد سیستم و طول زنجیر بر ثابت سرعت واکنش پایانیدر پلیمر شدن رادیکالی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • افشارطارمی، فرامرز مقدمه ای بر پلیمر شدن میکروامولسیونی [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • اکبر انتظامی، علی بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • اکبر انتظامی، علی کاربرد پلیمرها در سیستمهای دارورسانی نوین [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • الاحمدی، محمدجامی خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • الدین ظهوریان مشمول، محمدجلال واکنشهای اتمهای فلزی با مونومرها و پلیمرها [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • الدین قرنجیک، کمال پلیمرهای خودرنگ [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • الله امین زاده، امان کاربرد طیف بینی رامان در شیمی پلیمر [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • الله گلپاشا، رحمت از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • الیاسی، علی مروری بر روشهای تجربی و کاربرد آنها در اندازه گیری خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری [دوره 6، شماره 4، 1372]

ب

 • باقرزاده، ابراهیم از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • بخشنده، غلامرضا نقش خردکردن مکانیکی در تولید لاستیک [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • بخشنده، غلامرضا لاستیک بازیافتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • برفورد، رابرت اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • بنی هاشمی، احمد سنتز و بررسی خواص مشتقات کوپلیمرهای تترافلوئورواتیلن - وینیل الکل [دوره 6، شماره 3، 1372]

پ

 • پورمهدیان، سعید نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • پیروزفر، حمید بررسی خواص روکشهای لحیم مقاوم برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 6، شماره 2، 1372]

ت

ج

ح

خ

 • خراسانی، محمدتقی اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • خراط، ریاض خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • خسروی، علیرضا پلیمرهای خودرنگ [دوره 6، شماره 3، 1372]

د

ذ

ر

ز

ش

 • شقاقی، سارا اثر حجم آزاد سیستم و طول زنجیر بر ثابت سرعت واکنش پایانیدر پلیمر شدن رادیکالی [دوره 6، شماره 2، 1372]

ص

ط

 • طلوعی، شهره نقش خردکردن مکانیکی در تولید لاستیک [دوره 6، شماره 1، 1372]

ف

 • فولادی، مهدی روشهای نوین آزادسازی کنترل شده دارو توسط مواد پلیمری [دوره 6، شماره 2، 1372]

ک

م

 • محمدلوی عباسی، آذر شبیه سازی و بهینه سازی واحد استیرن [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • مدرس، حمید مروری بر روشهای تجربی و کاربرد آنها در اندازه گیری خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • مرادیان، سیامک پلیمرهای خودرنگ [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • ملک پور اسطلکی، شادپور سنتز پلیمرهای عامل دار [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • مهدی کاظمی، محمد بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • میرزاده، حمید اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • میرمحمد صادقی، مجید زیست تخریب پلیمرهای پلی یورتان توسط قارچها [دوره 6، شماره 4، 1372]

ن

 • ناعمی، قدیر تهیه کوپلیمرهای امولسیونی وینیل استات - وینیل کلرید [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • نصرتی، هوشنگ مهندسی الیاف، راهی به سوی آینده [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • نصیری، فاروق بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی [دوره 6، شماره 4، 1372]

و

 • وثوقی، شاپور خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • ولادوست تبریزی، وحید بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن [دوره 6، شماره 1، 1372]

ه

 • هاشمی، سیدعلی بررسی خواص روکشهای لحیم مقاوم برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 6، شماره 2، 1372]