نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمیان، فریبرز تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • ابراهیمیان، محمدرضا مدلسازی ریاضی و رایانه ای دینامیک تعلیق لیفهای انعطاف پذیر [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • اسکانتلبوری، دیوید اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • اسماعیل زاده، علی تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • اسماعیلی، ناصر تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • اسماعیلیان، مریم کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • اله فرجی، سیف تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • امیرشاهی، سیدحسین کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی [دوره 12، شماره 4، 1378]

ب

 • باریکانی، مهدی تهیه پلی تترامتیلن اترگلیکول با وزن مولکولی مشخص و توزیع باریک با استفاده از پلیمر شدن حلقه گشای کاتیونی THF و اسیدهای پروتون دار [دوره 12، شماره 4، 1378]

پ

 • پورجوادی، علی تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]

ت

 • تامپسون، جرج اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • تائبی، امیر کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی [دوره 12، شماره 4، 1378]

ج

 • جلالی، خشایار سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • جهانزاد، فاطمه ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن [دوره 12، شماره 2، 1378]

خ

 • خراسانی، محمدتقی بررسی چگالی پیوندهای عرضی در پلی دی متیل سیلوکسان به روش گرماسنجی و مقایسه آن با روش تورم تعادلی [دوره 12، شماره 4، 1378]

د

 • دادبین، سوسن تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • دادبین، سوسن سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • دادستان، ماهرخ بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1 [دوره 12، شماره 1، 1378]

ر

 • رحیمی، اعظم سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • رضوی، جلیل سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]

ز

 • زارع، کریم استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل [دوره 12، شماره 1، 1378]

س

 • سادات نیا، بهروز تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • سلحشور کردستانی، سهیلا مروری بر کاربرد بیوتکنولوژی در نساجی: نقش آنزیمها [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • سلطانی نژاد، سعید اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • سمسارزاده، محمدعلی واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • سمسارزاده، محمدعلی بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان [دوره 12، شماره 2، 1378]

ش

 • شجاعی، مهرداد تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • شریفی سنجانی، ناصر بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1 [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • شکرالهی، فاطمه بررسی چگالی پیوندهای عرضی در پلی دی متیل سیلوکسان به روش گرماسنجی و مقایسه آن با روش تورم تعادلی [دوره 12، شماره 4، 1378]

ص

 • صالحی، حامد بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • صالحی، محمد واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • صهبایی، زهره بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی [دوره 12، شماره 3، 1378]

ض

 • ضیایی، فرشید استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • ضیایی، فرشید سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A [دوره 12، شماره 3، 1378]

ظ

 • ظهوری، غلامحسین مطالعه اثر آلکیلهای آلومینیم متفاوت بر پلیمر شدن دوغابی 4- متیل - 1- پنتن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن زیگلر - ناتای نوع 0/33AlCl3 و TiCl3- دلتا [دوره 12، شماره 2، 1378]

ع

 • عالم زاده، ایران آزادسازی کنترل شده داروی استامینوفن از سیستم تحویل پلی اتیل سلولوز [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • عباسی ابیانه، عباس اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال [دوره 12، شماره 3، 1378]

غ

 • غریبیان، ادوارد تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی [دوره 12، شماره 1، 1378]

ف

 • فرهنگ زاده، سلوی رئومتر مویین: اساس نظری و کاربردها [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • فرهنگ زاده، سلوی سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • فرونچی، مسعود تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • فرونچی، مسعود سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]

ق

 • قاسمی، اسماعیل بررسی اثر سیستمهای مختلف وولکانش دینامیکی بر خواص مکانیکی الاستومر گرمانرم لاستیک طبیعی و پلی پروپیلن [دوره 12، شماره 4، 1378]

ک

 • کاوسیان، آتوسا استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • کثیری بیدهندی، نورالله مدلسازی ریاضی و رایانه ای دینامیک تعلیق لیفهای انعطاف پذیر [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • کسری کرمانشاهی، روحا بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • کوکبی، مهرداد اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال [دوره 12، شماره 3، 1378]

گ

م

 • مجتبی میرعابدینی، سید اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • محراب زاده، محمود واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • محراب زاده، محمود تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • محراب زاده، محمود تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • محراب زاده، محمود بررسی اثر سیستمهای مختلف وولکانش دینامیکی بر خواص مکانیکی الاستومر گرمانرم لاستیک طبیعی و پلی پروپیلن [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • محمد سید محقق، سید استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • مرادیان، سیامک اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • میرزاده، حمید بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1 [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • میرزاده، حمید بررسی چگالی پیوندهای عرضی در پلی دی متیل سیلوکسان به روش گرماسنجی و مقایسه آن با روش تورم تعادلی [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • میرزاطاهری، مژگان تهیه پلی تترامتیلن اترگلیکول با وزن مولکولی مشخص و توزیع باریک با استفاده از پلیمر شدن حلقه گشای کاتیونی THF و اسیدهای پروتون دار [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • میرمحمدصادقی، مجید بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی [دوره 12، شماره 3، 1378]

ن

 • نکومنش حقیقی، مهدی استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • نکومنش حقیقی، مهدی ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • نویدفامیلی، محمدحسین تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • نیک اختر، علی ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن [دوره 12، شماره 2، 1378]

و

 • وثوقی، منوچهر آزادسازی کنترل شده داروی استامینوفن از سیستم تحویل پلی اتیل سلولوز [دوره 12، شماره 3، 1378]

ه

 • همتی نژاد، ناهید مروری بر کاربرد بیوتکنولوژی در نساجی: نقش آنزیمها [دوره 12، شماره 1، 1378]