نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، علی مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • احمدی، علی گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • ارسلانی، ناصر کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • اکبر انتظامی، علی کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • اکبر انتظامی، علی بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • اکبر انتظامی، علی سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • اکبر موسوی موحدی، علی تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز آس پرجی لوس نایجر در مجاورت سدیم دودسیل سولفات [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • اکبر میرزایی، علی بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • الدین ظهوریان، محمدجلال سنتز و شناسایی پلی استرهای غیر اشباع آلیفانیک خطی بر پایه سیس - 2 - بوتن - 1، 4- دیول [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • امیدیان، حسین لانه زنبوری [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • امیدیان، حسین پارامترهای موثر در انتخاب چسب مصرفی در صفحات ساندویچی و لانه زنبوری [دوره 4، شماره 4، 1370]

ب

 • بابانعلبندی، احمد مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • باریکانی، مهدی لانه زنبوری [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • باریکانی، مهدی مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • باریکانی، مهدی پارامترهای موثر در انتخاب چسب مصرفی در صفحات ساندویچی و لانه زنبوری [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • بخشنده، غلامرضا مواد با جرم مولکولی بالا دارای استعداد ضد اکسندگی و ضد تابشی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • بخشنده، غلامرضا شناسایی الاستومرها به وسیله گرماسنجی پویشی دیفرانسیلی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • بد، کاظم بازیافت کائوچو [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • بنی هاشمی، احمد پلی اتر، پلی سولفون و پلی کتونهای آروماتیک مختلف به عنوان رزینهای ورقه ای [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • بهشتی، محمدحسین علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها [دوره 4، شماره 1، 1370]

پ

 • پروازی نیا، محمود کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • پورجوادی، علی سنتز و شناسایی پلی استرهای غیر اشباع آلیفانیک خطی بر پایه سیس - 2 - بوتن - 1، 4- دیول [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • پورعباس، بهزاد سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا [دوره 4، شماره 4، 1370]

ت

 • تقی خراسانی، محمد مواد با جرم مولکولی بالا دارای استعداد ضد اکسندگی و ضد تابشی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • تقی زاده، تقی بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین [دوره 4، شماره 3، 1370]

ج

ح

د

 • دبیری اصفهانی، حسن حفاظت لوله های زیرزمینی در برابر خوردگی [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • دبیری اصفهانی، حسن روش تازه برای تهیه رزینهای فنولی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • درودیانی، سعید پایدارسازی پلی اولفینهای مصرفی در بسته بندی با پایدار کننده های آلی فسفیتی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • دهش، عبدالمجید بازیابی و فرمولبندی ضایعات پلی وینیل کلرید در صنایع بسته بندی دارویی ایران [دوره 4، شماره 2، 1370]

ر

 • رحیمی، نسترن اثر پرکننده ها بر مقاومت سایشی محصولات وولکانش بر اساس فلوئور و لاستیک 26- SKF ضمن اصطکاک بر روی یک سطح صاف [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • رفیعی فنود، محمدحسین بازیابی و فرمولبندی ضایعات پلی وینیل کلرید در صنایع بسته بندی دارویی ایران [دوره 4، شماره 2، 1370]

ز

س

 • سجادی، شهریار مقدمه ای بر مهندسی فرایندهای پلیمر شدن [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • سرورالدین، محمدحسین تهیه پلی ( پارا - یدودی استات استیرن) و کاربرد آن در اکسایش دیولهای مجاور در محلولهای آبی [دوره 4، شماره 4، 1370]

ش

 • شاهرخی، محمد کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته [دوره 4، شماره 2، 1370]

ص

ع

ق

 • قریشی، حمیدرضا تحلیل رفتار کششی الاستومرها با استفاده از روش المانهای محدود [دوره 4، شماره 4، 1370]

م

ه

 • هرندی نجفی، جلیل بازیافت کائوچو [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • هوبخت، اکرم کاهش هزینه و افزایش ضریب اطمینان در ساخت و تولید تایر با روش پخت بخار / نیتروژن [دوره 4، شماره 1، 1370]