نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، علی فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • اشرف قاسمپور، سید اثر پیرسازی بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف شیشه و اپوکسی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • اصغر کتباب، علی اثر پرتو گاما به میزان سترون ساز بر مواد پلیمری موجود در لوازم پزشکی یک بار مصرف [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • اصغرکتباب، علی اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوند زنی لیزری مونومرهای HEMA,AAM و NVP ؛ 2- مونومرهای HEMA و NVP [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • اصغری، ژیلا مروری بر روشهای سنتز پلی فسفازینها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • افشارطارمی، فرامرز تهیه رزینهای اپوکسی - نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • اودوان، لیدا نورتابی شیمیایی پلی امید 6 [دوره 7، شماره 1، 1373]

ب

 • باریکانی، مهدی سنتز و شناسایی پلی ایمیدهای آروماتیک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • باریکانی، مهدی سنتز الاستومرهای گرمانرم پلی یورتان و بررسی پارامترهای ساختاری موثر بر خواص آنها [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • بخشنده، غلامرضا کاربرد پلیمرها در ساخت مغزه های سرامیکی [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • برفورد، رابرت اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوند زنی لیزری مونومرهای HEMA,AAM و NVP ؛ 2- مونومرهای HEMA و NVP [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • برمر، محمد سنتز الاستومرهای گرمانرم پلی یورتان و بررسی پارامترهای ساختاری موثر بر خواص آنها [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • بهشتی، محمدحسین مطالعه اثر عوامل جفت شونده سیلانی بر کامپوزیتهای فنولی تقویت شده با الیاف شیشه [دوره 7، شماره 2، 1373]

ت

 • تقی خراسانی، محمد اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوند زنی لیزری مونومرهای HEMA,AAM و NVP ؛ 2- مونومرهای HEMA و NVP [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • تقی زاده، سیدمجتبی سنتز و شناسایی مونومر وینیلی استامینوفن و بررسی آزاد سازی دارو از آن [دوره 7، شماره 2، 1373]

چ

ح

خ

 • خویلو، فرح اثر پرتو گاما به میزان سترون ساز بر مواد پلیمری موجود در لوازم پزشکی یک بار مصرف [دوره 7، شماره 3، 1373]

د

ر

 • رحیمی، اعظم پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • رحیمیان، روشن سنتز و شناسایی مونومر وینیلی استامینوفن و بررسی آزاد سازی دارو از آن [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • رفیعی فنود، محمدحسین تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • رفیعی فنود، محمدحسین ابعاد مولکولی مختل نشده پلی آکریل آمید در آب و در محلول یک مولار سدیم کلرید [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • رمضانی، احمد تهیه رزینهای اپوکسی - نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • رئوف، جهانبخش الکترودهای اصلاح شده پلیمری و غیر پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1373]

ز

س

 • سجادی، نوشین ایمنی و کیفیت مواد غذایی در بسته بندیهای پلاستیکی، رهیافتی ساختاری [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • سجادی، نوشین پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • سلیمانزاده، فریبا کاربرد پلیمرها در ساخت مغزه های سرامیکی [دوره 7، شماره 3، 1373]

ش

 • شکرالهی، پروین معرفی ریز حسگرهای امواج آکوستیک و کاربرد آنها به عنوان حسگر شیمیایی [دوره 7، شماره 4، 1373]

ص

 • صلابت، علیرضا کاربرد پلیمرهای محلول در آب در زیست تکنولوژی [دوره 7، شماره 4، 1373]

ض

 • ضیایی، فرشید تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات [دوره 7، شماره 1، 1373]

ع

 • عالم زاده، ایران آزادسازی کنترل شده مواد مغذی توسط زیست پلیمرهای هیدروژل [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • عالم زاده، ایران تهیه زیست پلیمر پولولان و سینتیک تولید آن [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • علی هاشمی، سید مطالعه اثر عوامل جفت شونده سیلانی بر کامپوزیتهای فنولی تقویت شده با الیاف شیشه [دوره 7، شماره 2، 1373]

ف

ک

م

 • مرشدیان، جلیل اثر پیرسازی بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف شیشه و اپوکسی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • ملک پور اسطلکی، شادپور کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • ملک پور اسطلکی، شادپور رنگهای خوراکی پلیمری [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • ملک پور اسطلکی، شادپور مروری بر روشهای سنتز پلی فسفازینها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • منتصر کوهساری، شیده زیست پلیمرهای پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • مهاجرانی، عزالدین اثر پلیمرها بر خواص نوری غیرخطی فیلمهای پلیمری دوپه شده با رنگهای آلی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • مهدی گلابی، سید الکترودهای اصلاح شده پلیمری و غیر پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • میچل، جفری اثر پلیمرها بر خواص نوری غیرخطی فیلمهای پلیمری دوپه شده با رنگهای آلی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • میرزاده، حمید اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوند زنی لیزری مونومرهای HEMA,AAM و NVP ؛ 2- مونومرهای HEMA و NVP [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • میوه چی، هوری علم نگارش علمی [دوره 7، شماره 1، 1373]

ن

 • نعیم پور، فرشته تهیه زیست پلیمر پولولان و سینتیک تولید آن [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • نعیمیان، فرانک اثر پرتو گاما به میزان سترون ساز بر مواد پلیمری موجود در لوازم پزشکی یک بار مصرف [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • نوری، مهدی مروری بر حلالهای سلولز برای تولید الیاف بشر ساخته [دوره 7، شماره 4، 1373]

و

 • وثوقی، منوچهر آزادسازی کنترل شده مواد مغذی توسط زیست پلیمرهای هیدروژل [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • وثوقی، منوچهر تهیه زیست پلیمر پولولان و سینتیک تولید آن [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • وردوو، ژاک نورتابی شیمیایی پلی امید 6 [دوره 7، شماره 1، 1373]