نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالقاسمی فخری، سعید بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • احمدی، علی فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • احمدی، علی تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • اسماعیل زاده، علی تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • اکبر انتظامی، علی سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • اکبر انتظامی، علی سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد ( بخش 2) [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • اکبر انتظامی، علی بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • الله امین زاده، امان کاربرد طیف نمایی لیزر رامان در شیمی و تکنولوژی پلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • امین زاده، امالله کاربرد طیف نمایی رامان لیزری در مطالعه و شناسایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • انصاری، ناهید شیوه انتقال آب در نخ [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • اودوان، لیدا نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]

ب

 • باریکانی، مهدی تهیه و شناسایی نوارهای شکسته بندی بر پایه پلی یورتان [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • باصری، غلامرضا تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • باقری، معصومه بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR [دوره 8، شماره 3، 1374]

ت

 • ترول، فرانسیس مطالعه مقدماتی انتقال انرژی در کوپلیمر فتالوسیانین - مزوپروفیرین - استیرن [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • تقی زاده، محمدتقی کوپلیمر شدن 2vp-MMA با سیستم آغازگر BPO-V(acac)3در حلال 2- بوتانون و محاسبه نسبتهای واکنش پذیری مونومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]

چ

 • چرخچی، عباس نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]

ح

 • حاجی شفیعی، نسیم تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • حسن پور، سرور پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • حسین خانلی، همایون فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • حسین نیا، آذرمیدخت مطالعه شکل شناسی پلی پیرول تهیه شده به روش الکتروشیمیایی و شیمیایی و کامپوزیت پلی پیرول - پلی آکریلیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • حقیقت کیش، محمد شیوه انتقال آب در نخ [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • حقیقت کیش، محمد مروری کوتاه بر آبکافت قلیایی الیاف پلی استر [دوره 8، شماره 4، 1374]

خ

 • خراسانی، محمدتقی بهبود خواص سطحی الاستومر پلی دی متیل سیلوکسان با لیزر: فنی نو برای تهیه پلیمرهای خون سازگار - 1 [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • خسروشاهی، محمدعترتی مکانیسم کندن پلیمرهای آلی به وسیله لیزرهای فرابنفش و زیرقرمز [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • خلیلی نجفی، گلچهره تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن [دوره 8، شماره 3، 1374]

د

 • دایر، پیتر مکانیسم کندن پلیمرهای آلی به وسیله لیزرهای فرابنفش و زیرقرمز [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • دژم پناه، حمید کوپلیمر شدن 2vp-MMA با سیستم آغازگر BPO-V(acac)3در حلال 2- بوتانون و محاسبه نسبتهای واکنش پذیری مونومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]

ر

س

 • سامز، پیتر بهبود خواص سطحی الاستومر پلی دی متیل سیلوکسان با لیزر: فنی نو برای تهیه پلیمرهای خون سازگار - 1 [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • سربلوکی، محمدنبی تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • سمیعی، سهیل لیگنوسولفونات اصلاح شده به عنوان فرانرم کننده بتن [دوره 8، شماره 3، 1374]

ش

 • شکرالهی، پروین تهیه و شناسایی نوارهای شکسته بندی بر پایه پلی یورتان [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • شیخ، نسرین پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی [دوره 8، شماره 2، 1374]

ض

 • ضیایی، فرشید روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]

ع

غ

 • غیاث، مجید بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده [دوره 8، شماره 4، 1374]

ف

 • فراحی شاندیز، مینا فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • فرهمند قوی، فرهید تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • فرهنگ زاده، سلوی تهیه و شناسایی بیس فنول A [دوره 8، شماره 2، 1374]

ق

 • قاسمی، حسین مطالعه پدیده خود همکرداری در پایدارسازی پلی پروپیلن در برابر تخریب اکسایشی گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • قاضی نژاد، مهرداد بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • قائمی، موسی مطالعه پدیده خود همکرداری در پایدارسازی پلی پروپیلن در برابر تخریب اکسایشی گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1374]

ک

 • کیانپور، منصور مطالعه مقدماتی انتقال انرژی در کوپلیمر فتالوسیانین - مزوپروفیرین - استیرن [دوره 8، شماره 1، 1374]

گ

 • گودرزیان، نورالدین لیگنوسولفونات اصلاح شده به عنوان فرانرم کننده بتن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • گودرزیان، نورالدین بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده [دوره 8، شماره 4، 1374]

م

 • ماتیسوا ریچلا، لیدا نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • مجتبی تقی زاده، سید تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • محمد سید محقق، سید بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • مرشدیان، جلیل تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • مرشدیان، جلیل تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • میرزاده، حمید بهبود خواص سطحی الاستومر پلی دی متیل سیلوکسان با لیزر: فنی نو برای تهیه پلیمرهای خون سازگار - 1 [دوره 8، شماره 2، 1374]

ن

 • نکومنش حقیقی، مهدی روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • نوری، مهدی مروری کوتاه بر آبکافت قلیایی الیاف پلی استر [دوره 8، شماره 4، 1374]

و

 • وردوو، ژاک نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • وهاب زاده، فرزانه تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها [دوره 8، شماره 3، 1374]

ی