نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آکریلونیتریل بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • آکریلونیتریل آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • آلیاژ ساخت آلیاژ PVC/ABS/NBR و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتارگرمایی و شکل شناسی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • آلیاژ اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6 [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • آمیخته های پلیمری بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • آمیزه سازی آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل [دوره 14، شماره 5، 1380]

ا

 • اتیلن وینیل استات شبکه ای کردن پیوسته پلی اتیلن به روش دو مرحله ای ( سیوپلاس) : اثر EVA روی خواص پلی اتیلن شبکه ای [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • اثر شیر شکری بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • اثر گرما و رطوبت بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • اختلاط بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • اختلاط مذاب شناسایی آمیزه های قالبگیری پودری [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • ارتعاش بررسی تجربی خواص و رفتار کامپوزیتهای هیبریدی پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه و آلومینیم (GLALL) [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • استحکام کششی بررسی و اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن با شبکه ای کردن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • استراز هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپاز [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • استوانه های هم محور رئومترهای چرخشی و کاربردهای آنها [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • اسفنج بررسی اثر متغیرهای فرمولبندی و فرایند در تهیه اسفنجهای پلی اتیلن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • الاستومرهای سیر نشده بررسی کمی و کیفی پارامترهای واکنش هیدروژن دار کردن لاستیک نیتریل به روش دستگاهی [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • الیاف آکریلیک بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • الیاف آلفا سلولوز بررسی اثر الیاف آلفا سلولوز بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • الیاف آلفا سلولوز بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • الیاف پلی استر هیدرولیز شده هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپاز [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • الیاف شیشه بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • الیاف کوتاه بررسی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار الیاف انعطاف پذیر در حوزه جریانی سیال تابع قانون توان در لوله با مقطع دایروی یکنواخت [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • الیگومر بررسی رفتار رنگینه های پراکنده در محیطهای قلیایی، کاهشی و قلیایی - کاهشی در ارتباط با رنگرزی و چاپ کالای پلی استر [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • امتزاج پذیر اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6 [دوره 14، شماره 4، 1380]

ب

 • بازگردانی بازگردانی ضایعات پلی اتیلن ترفتالات ( نوع بطری) و بررسی خواص بلورینگی، مکانیکی و رئولوژیکی آن [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • بدون امولسیون کننده اثر غلظت مونومر بر سینتیک پلیمر شدن امولسیونی وینیل استات و متیل آکریلات بدون امولسیون کننده [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • بلورینگی بررسی و اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن با شبکه ای کردن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • بلورینگی بازگردانی ضایعات پلی اتیلن ترفتالات ( نوع بطری) و بررسی خواص بلورینگی، مکانیکی و رئولوژیکی آن [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • بنتونیت کاربرد پلیمر DRISPAC در کنترل هرزروی آب در گل حفاری [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • بنزوئیل پروکسید سنتز پلی استیرن به روش توده با استفاده همزمان از دو آغازگر [دوره 14، شماره 3، 1380]

پ

 • پارچه پنبه ای بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • پایدار کننده بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • پایداری گرمایی آمیزه سازی لاستیک فنولی - نیتریل: 1- اثر رزین فنولی [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • پایداری گرمایی آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • پتاسیم هیدروکسید بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • پرکننده بررسی اثر الیاف آلفا سلولوز بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • پلاستیکهای تقویت شده با الیاف بررسی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار الیاف انعطاف پذیر در حوزه جریانی سیال تابع قانون توان در لوله با مقطع دایروی یکنواخت [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • پلی اتیلن بررسی اثر متغیرهای فرمولبندی و فرایند در تهیه اسفنجهای پلی اتیلن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • پلی اتیلن شبکه ای کردن پیوسته پلی اتیلن به روش دو مرحله ای ( سیوپلاس) : اثر EVA روی خواص پلی اتیلن شبکه ای [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • پلی اتیلن شبکه ای شده بررسی و اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن با شبکه ای کردن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • پلی استال سازگاری آمیزه های پلی استال - لاستیک NBR: نقش سازگار کننده و وولکانش دینامیکی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • پلی استر بازگردانی ضایعات پلی اتیلن ترفتالات ( نوع بطری) و بررسی خواص بلورینگی، مکانیکی و رئولوژیکی آن [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • پلی استیرن سنتز پلی استیرن به روش توده با استفاده همزمان از دو آغازگر [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • پلی اوره بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • پلی بوتا دی ان کم سیس جایگزینی پلی بوتادی ان پر سیس به جای انواع کم سیس در ساخت پلی استیرنهای مقاوم در برابر ضربه [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • پلی بوتادی ان پر سیس جایگزینی پلی بوتادی ان پر سیس به جای انواع کم سیس در ساخت پلی استیرنهای مقاوم در برابر ضربه [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • پلی پروپیلن گلیکول مدلسازی آماری پلیمر شدن تولوئن دی ایزوسیانات و پلی پروپیلن گلیکول با استفاده از کاتالیزور فریک استیل استونات [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • پلی متیل متاکریلات شناسایی و ساخت پلیمر قاعده دندان مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • پلی یورتان مدلسازی آماری پلیمر شدن تولوئن دی ایزوسیانات و پلی پروپیلن گلیکول با استفاده از کاتالیزور فریک استیل استونات [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • پلیمر کاربرد پلیمر DRISPAC در کنترل هرزروی آب در گل حفاری [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • پلیمر شدن امولسیونی اثر غلظت مونومر بر سینتیک پلیمر شدن امولسیونی وینیل استات و متیل آکریلات بدون امولسیون کننده [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • پلیمر شدن تعلیقی شناسایی و ساخت پلیمر قاعده دندان مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • پلیمر شدن تعلیقی بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • پلیمر شدن توده سنتز پلی استیرن به روش توده با استفاده همزمان از دو آغازگر [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • پلیمر شدن حلقه گشا سنتز پلی ( DL- لاکتید - کو - DLو- 6،3 - دی متیل- مورفولین - 5،2 -دی اون [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • پلیمر شدن در محلول مدلسازی ساختار پلی وینیل استات با استفاده از H NMR [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • پوشش پودری شناسایی آمیزه های قالبگیری پودری [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • پیوندخوردگی عامل دار کردن موم پلی پروپیلن با مالئیک انیدرید به وسیله تابش گاما [دوره 14، شماره 4، 1380]

ت

 • تابش گاما عامل دار کردن موم پلی پروپیلن با مالئیک انیدرید به وسیله تابش گاما [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • تابع انرژی بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • تانسور بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • تبدیل جایگزینی پلی بوتادی ان پر سیس به جای انواع کم سیس در ساخت پلی استیرنهای مقاوم در برابر ضربه [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • تحرک پدیری بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • ترکیب قالبگیری شناسایی آمیزه های قالبگیری پودری [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • ترکیبات قالبگیری بررسی اثر الیاف آلفا سلولوز بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • ترکیبات قالبگیری بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • تری بوتیل پر بنزوات سنتز پلی استیرن به روش توده با استفاده همزمان از دو آغازگر [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • تنشهای عمودی مدلسازی ارتفاع سیال ویسکوالاستیک حول میله گردان به وسیله معادله قانونمند لیانوف [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • توزیع اندازه ذرات بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی [دوره 14، شماره 3، 1380]

ج

 • جهتگیری الیاف بررسی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار الیاف انعطاف پذیر در حوزه جریانی سیال تابع قانون توان در لوله با مقطع دایروی یکنواخت [دوره 14، شماره 4، 1380]

چ

 • چاپ بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • چاپ بررسی رفتار رنگینه های پراکنده در محیطهای قلیایی، کاهشی و قلیایی - کاهشی در ارتباط با رنگرزی و چاپ کالای پلی استر [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • چرخه قالبگیری بررسی نظری و تجربی زمان پر شدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • چگالی شبکه ای شدن بررسی و اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن با شبکه ای کردن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • چگالی و اندازه سلولها بررسی اثر متغیرهای فرمولبندی و فرایند در تهیه اسفنجهای پلی اتیلن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • چند لایه ای آلومینیم بررسی تجربی خواص و رفتار کامپوزیتهای هیبریدی پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه و آلومینیم (GLALL) [دوره 14، شماره 5، 1380]

خ

 • خواص رئولوژیکی اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6 [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی ساخت آلیاژ PVC/ABS/NBR و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتارگرمایی و شکل شناسی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • خواص مکانیکی و رئولوژیکی بازگردانی ضایعات پلی اتیلن ترفتالات ( نوع بطری) و بررسی خواص بلورینگی، مکانیکی و رئولوژیکی آن [دوره 14، شماره 6، 1380]

د

 • درصد هیدرولیز مدلسازی ساختار پلی وینیل استات با استفاده از H NMR [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • دی ایزوسیانات مدلسازی آماری پلیمر شدن تولوئن دی ایزوسیانات و پلی پروپیلن گلیکول با استفاده از کاتالیزور فریک استیل استونات [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • دی کومیل پروکسید بررسی و اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن با شبکه ای کردن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • دی متیل مورفولین - 5،2 - دی اون سنتز پلی ( DL- لاکتید - کو - DLو- 6،3 - دی متیل- مورفولین - 5،2 -دی اون [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • دیواره سازی چاه کاربرد پلیمر DRISPAC در کنترل هرزروی آب در گل حفاری [دوره 14، شماره 6، 1380]

ر

 • رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و کربن مدلسازی ساختار پلی وینیل استات با استفاده از H NMR [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • رزین اپوکسی شناسایی آمیزه های قالبگیری پودری [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • رزین فنولی آمیزه سازی لاستیک فنولی - نیتریل: 1- اثر رزین فنولی [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • رزین فنولی آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • رزین ملامین - فرمالدهید بررسی اثر الیاف آلفا سلولوز بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • رفتار گرمایی ساخت آلیاژ PVC/ABS/NBR و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتارگرمایی و شکل شناسی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • رنگ پراکنده هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپاز [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • رنگرزی بررسی رفتار رنگینه های پراکنده در محیطهای قلیایی، کاهشی و قلیایی - کاهشی در ارتباط با رنگرزی و چاپ کالای پلی استر [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • رنگینه های پراکنده بررسی رفتار رنگینه های پراکنده در محیطهای قلیایی، کاهشی و قلیایی - کاهشی در ارتباط با رنگرزی و چاپ کالای پلی استر [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • روزنرانی بررسی پدیده شکست مذاب و اثر آن در محدود کردن سرعت تولید فرایند روزنرانی LLDPE [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • ریزکپسولی کردن بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • رئولوژی رئومترهای چرخشی و کاربردهای آنها [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • رئولوژی مذاب بررسی پدیده شکست مذاب و اثر آن در محدود کردن سرعت تولید فرایند روزنرانی LLDPE [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • رئومتر چرخشی رئومترهای چرخشی و کاربردهای آنها [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • رئومتر شکافدار بررسی پدیده شکست مذاب و اثر آن در محدود کردن سرعت تولید فرایند روزنرانی LLDPE [دوره 14، شماره 4، 1380]

ز

 • زیست تخریب پذیر سنتز پلی ( DL- لاکتید - کو - DLو- 6،3 - دی متیل- مورفولین - 5،2 -دی اون [دوره 14، شماره 3، 1380]

ژ

 • ژلاتین بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی [دوره 14، شماره 3، 1380]

س

 • سازگار کننده سازگاری آمیزه های پلی استال - لاستیک NBR: نقش سازگار کننده و وولکانش دینامیکی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • سازگار کننده اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6 [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • سدیم هیدروکسید بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • سرعت رنگرزی هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپاز [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • سرعت واکنش بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • سیلان شبکه ای کردن پیوسته پلی اتیلن به روش دو مرحله ای ( سیوپلاس) : اثر EVA روی خواص پلی اتیلن شبکه ای [دوره 14، شماره 5، 1380]

ش

 • شاخص تورم جایگزینی پلی بوتادی ان پر سیس به جای انواع کم سیس در ساخت پلی استیرنهای مقاوم در برابر ضربه [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • شبکه ای کردن شبکه ای کردن پیوسته پلی اتیلن به روش دو مرحله ای ( سیوپلاس) : اثر EVA روی خواص پلی اتیلن شبکه ای [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • شبیه سازی پرشدن قالب بررسی نظری و تجربی زمان پر شدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • شستشوی کاهشی بررسی رفتار رنگینه های پراکنده در محیطهای قلیایی، کاهشی و قلیایی - کاهشی در ارتباط با رنگرزی و چاپ کالای پلی استر [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • شکست مذاب بررسی پدیده شکست مذاب و اثر آن در محدود کردن سرعت تولید فرایند روزنرانی LLDPE [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • شکل دهی گرمایی ساخت آلیاژ PVC/ABS/NBR و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتارگرمایی و شکل شناسی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • شکل شناسی ساخت آلیاژ PVC/ABS/NBR و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتارگرمایی و شکل شناسی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • شکل شناسی اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6 [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • شناسایی شناسایی و ساخت پلیمر قاعده دندان مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • شیشه بررسی تجربی خواص و رفتار کامپوزیتهای هیبریدی پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه و آلومینیم (GLALL) [دوره 14، شماره 5، 1380]

ص

ض

 • ضایعات بازگردانی ضایعات پلی اتیلن ترفتالات ( نوع بطری) و بررسی خواص بلورینگی، مکانیکی و رئولوژیکی آن [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • ضربه بررسی تجربی خواص و رفتار کامپوزیتهای هیبریدی پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه و آلومینیم (GLALL) [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • ضریب انبساط گرمایی آمیزه سازی لاستیک فنولی - نیتریل: 1- اثر رزین فنولی [دوره 14، شماره 5، 1380]

ع

 • عامل دار کردن عامل دار کردن موم پلی پروپیلن با مالئیک انیدرید به وسیله تابش گاما [دوره 14، شماره 4، 1380]

ف

 • فشار خروجی بررسی پدیده شکست مذاب و اثر آن در محدود کردن سرعت تولید فرایند روزنرانی LLDPE [دوره 14، شماره 4، 1380]

ق

ک

 • کاغذ بدون کربن بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • کامپوزیت بررسی نظری و تجربی زمان پر شدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • کامپوزیت بررسی اثر الیاف آلفا سلولوز بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • کامپوزیت بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • کامپوزیت شناسایی آمیزه های قالبگیری پودری [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • کامپوزیت الیافی بررسی تجربی خواص و رفتار کامپوزیتهای هیبریدی پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه و آلومینیم (GLALL) [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • کامپوزیتهای پلیمری گرمانرم بررسی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار الیاف انعطاف پذیر در حوزه جریانی سیال تابع قانون توان در لوله با مقطع دایروی یکنواخت [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • کشش بررسی تجربی خواص و رفتار کامپوزیتهای هیبریدی پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه و آلومینیم (GLALL) [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • کوپلیمر شدن دوغابی بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک [دوره 14، شماره 1، 1380]

گ

 • گرانروی مدلسازی ارتفاع سیال ویسکوالاستیک حول میله گردان به وسیله معادله قانونمند لیانوف [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • گل حفاری کاربرد پلیمر DRISPAC در کنترل هرزروی آب در گل حفاری [دوره 14، شماره 6، 1380]

ل

 • لاستیک نیتریل سازگاری آمیزه های پلی استال - لاستیک NBR: نقش سازگار کننده و وولکانش دینامیکی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • لاستیک نیتریل آمیزه سازی لاستیک فنولی - نیتریل: 1- اثر رزین فنولی [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • لاستیک نیتریل آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • لاستیک نیتریل بررسی کمی و کیفی پارامترهای واکنش هیدروژن دار کردن لاستیک نیتریل به روش دستگاهی [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • لاستیک نیتریل هیدروژن دار بررسی کمی و کیفی پارامترهای واکنش هیدروژن دار کردن لاستیک نیتریل به روش دستگاهی [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • لیپاز هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپاز [دوره 14، شماره 2، 1380]

م

 • مالئیک انیدرید سازگاری آمیزه های پلی استال - لاستیک NBR: نقش سازگار کننده و وولکانش دینامیکی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • مالئیک انیدرید عامل دار کردن موم پلی پروپیلن با مالئیک انیدرید به وسیله تابش گاما [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • متغیرهای فراورش بررسی نظری و تجربی زمان پر شدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • متغیرهای فرایند بررسی اثر متغیرهای فرمولبندی و فرایند در تهیه اسفنجهای پلی اتیلن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • متغیرهای فرمولبندی بررسی اثر متغیرهای فرمولبندی و فرایند در تهیه اسفنجهای پلی اتیلن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • متوسط وزن مولکولی وزنی سنتز پلی استیرن به روش توده با استفاده همزمان از دو آغازگر [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • متیل آکریلات اثر غلظت مونومر بر سینتیک پلیمر شدن امولسیونی وینیل استات و متیل آکریلات بدون امولسیون کننده [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • متیل متاکریلات بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • مخروط و صفحه رئومترهای چرخشی و کاربردهای آنها [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • مدل لیانوف مدلسازی ارتفاع سیال ویسکوالاستیک حول میله گردان به وسیله معادله قانونمند لیانوف [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • مدلسازی بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • مدلسازی آماری مدلسازی آماری پلیمر شدن تولوئن دی ایزوسیانات و پلی پروپیلن گلیکول با استفاده از کاتالیزور فریک استیل استونات [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • مدلسازی ساختار مدلسازی ساختار پلی وینیل استات با استفاده از H NMR [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • مذابهای پلیمری بررسی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار الیاف انعطاف پذیر در حوزه جریانی سیال تابع قانون توان در لوله با مقطع دایروی یکنواخت [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • مقدار ژل بررسی و اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن با شبکه ای کردن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • مقدار ژل شبکه ای کردن پیوسته پلی اتیلن به روش دو مرحله ای ( سیوپلاس) : اثر EVA روی خواص پلی اتیلن شبکه ای [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • مقدار ژل جایگزینی پلی بوتادی ان پر سیس به جای انواع کم سیس در ساخت پلی استیرنهای مقاوم در برابر ضربه [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • ملامین - فرمالدهید بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • مواد دندانی شناسایی و ساخت پلیمر قاعده دندان مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1380]

ن

 • ناهمگن بررسی کمی و کیفی پارامترهای واکنش هیدروژن دار کردن لاستیک نیتریل به روش دستگاهی [دوره 14، شماره 6، 1380]

و

 • واکس پلی پروپیلن عامل دار کردن موم پلی پروپیلن با مالئیک انیدرید به وسیله تابش گاما [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • وزن مولکولی پلی وینیل استات مدلسازی ساختار پلی وینیل استات با استفاده از H NMR [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • وزن مولکولی متوسط عددی و وزنی مدلسازی آماری پلیمر شدن تولوئن دی ایزوسیانات و پلی پروپیلن گلیکول با استفاده از کاتالیزور فریک استیل استونات [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • وولکانش دینامیکی سازگاری آمیزه های پلی استال - لاستیک NBR: نقش سازگار کننده و وولکانش دینامیکی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • ویسکوالاستیک مدلسازی ارتفاع سیال ویسکوالاستیک حول میله گردان به وسیله معادله قانونمند لیانوف [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • وینیل استات اثر غلظت مونومر بر سینتیک پلیمر شدن امولسیونی وینیل استات و متیل آکریلات بدون امولسیون کننده [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • وینیل استات بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک [دوره 14، شماره 1، 1380]

ه

 • هرزروی آب کاربرد پلیمر DRISPAC در کنترل هرزروی آب در گل حفاری [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • هسته زایی همگن اثر غلظت مونومر بر سینتیک پلیمر شدن امولسیونی وینیل استات و متیل آکریلات بدون امولسیون کننده [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • هیدروژن دار کردن بررسی کمی و کیفی پارامترهای واکنش هیدروژن دار کردن لاستیک نیتریل به روش دستگاهی [دوره 14، شماره 6، 1380]