نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بندی ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • آبگریزی اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • آلومینیم بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • آمیخته پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات شکل شناسی و خواص رئولوژیکی، گرمایی و گرما مکانیکی آمیخته های پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • آمیخته پلیمری اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 303-311]
 • آمیزه کاری اثر عوامل جفت کننده مختلف بر خواص مکانیکی آمیزه های لاستیکی EPDM تقویت شده با پرکننده سیلیکا [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • آهنربای کامپوزیتی دائمی آهنربای کامپوزیتی پلیمری دائمی NdFeB-PEG [دوره 16، شماره 3، 1382]

ا

 • اپوکسی - پلی استر بررسی رفتار گرمایی لاکهای پودری بر پایه رزینهای پلی استر و اپوکسی - پلی استر [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • اپی کلروهیدرین تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • اتصال جوش الکتریکی بررسی پارامترهای مؤثر بر جوش الکتریکی اتصالات پلی اتیلنی [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • اثر فشار سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 1- بررسی اثر فشار [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • ارزیابی کیفیت میگو و خرچنگ ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • استحکام چسبندگی بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • استیک اسید بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • اسفنج سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • اسفنجهای ساختاری گرمانرم قالبگیری تزریقی پیوسته اسفنج ساختاری گرمانرم [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • اسید چرب اصلاح پلی فنول - فرمالدهیدها با برخی روغنهای طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • اصلاح اصلاح پلی فنول - فرمالدهیدها با برخی روغنهای طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • اکسترودر دومارپیچی قالبگیری تزریقی پیوسته اسفنج ساختاری گرمانرم [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • الاستومر سیلیکون اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • الکتریسیته بررسی پارامترهای مؤثر بر جوش الکتریکی اتصالات پلی اتیلنی [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • الیاف آکریلیک رفتار مکانیکی پارچه بی بافت سوزن زنی شده از لایه الیاف آکریلیک منقطع و موازی [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • الیاف پلی استر بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • الیاف خمیر کاغذ شیمیایی - مکانیکی بررسی اثر سازگار کننده سیلانی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای الیاف خمیر کاغذ و پلی (وینیل کلرید) [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • الیاف شیشه بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده [دوره 16، شماره 1، 1382]

ب

 • بافر سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 2- بررسی اثر بافر و غلظت امولسیون کننده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • بهینه سازی جایگزینی لاستیک بازیافتی در آمیزه و تهیه فرمولبندی بهینه کاربردی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • بی بافت رفتار مکانیکی پارچه بی بافت سوزن زنی شده از لایه الیاف آکریلیک منقطع و موازی [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • بیس فنول A تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A [دوره 16، شماره 1، 1382]

پ

 • پارافرمالدهید سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • پارچه سوزن زنی شده رفتار مکانیکی پارچه بی بافت سوزن زنی شده از لایه الیاف آکریلیک منقطع و موازی [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • پاشش مه نمک بررسی رفتار گرمایی لاکهای پودری بر پایه رزینهای پلی استر و اپوکسی - پلی استر [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • پخت بررسی رفتار گرمایی لاکهای پودری بر پایه رزینهای پلی استر و اپوکسی - پلی استر [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • پخت اسیدی سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • پرتو الکترونی بررسی اثر پرتو الکترونی بر چند مخلوط پلی اتیلن [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • پرتودهی با لیزر اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • پلی اتیلن مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • پلی اتیلن مطالعه رفتار ویسکو الاستیک آمیخته های قیر - پلی اتیلن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • پلی اتیلن گلیکول بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • پلی استر سیر نشده مطالعه رفتار تغلیظ و خواص مکانیکی آمیزه های قالبگیری ورقه ای تهیه شده به روش تغلیظ قلیایی، ایزوسیاناتی و دوتایی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • پلی استیرن اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 303-311]
 • پلی بوتادی ان اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 303-311]
 • پلی سیلوکسان مقایسه بین لیگاندهای نامتحرک شده روی سیلیکا و مشابه های آنها از پلی سیلوکسان [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • پلی لاکتید سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • پلی لاکتیک اسید سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • پلی وینیل الکل بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • پلی وینیل کلرید بررسی اثر سازگار کننده سیلانی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای الیاف خمیر کاغذ و پلی (وینیل کلرید) [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • پلی یورتان مطالعه رفتار همگرایی در محلولهای آبی غلظت دهنده های پلی یورتانی رشد یافته مرحله ای [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • پلیمر شدن رهیافتی جدید در کنترل فازی چند متغیره راکتورهای پلیمر شدن: تعریف و تعقیب مسیرهای فازی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 1- بررسی اثر فشار [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • پلیمر شدن توده مذاب سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • پلیمر شدن حلقه گشا سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • پلیمر شدن در محلول مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی الاستومر EPDM سنتز شده با کاتالیزور زیگلر - ناتا بر پایه وانادیم طی واکنش ترپلیمر شدن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • پلیمر گرمانرم آهنربای کامپوزیتی پلیمری دائمی NdFeB-PEG [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • پودر مغناطیسی آهنربای کامپوزیتی پلیمری دائمی NdFeB-PEG [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • پوسته سیست آرتمیا اورمیانا ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • پوشش اپوکسی بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • پیش عمل آوری سطح بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان [دوره 16، شماره 2، 1382]

ت

 • تایر روکش شده اثر دوده و کائوچوی مصنوعی آلیاژ شده بر کیفیت چسبندگی آمیزه گام بالشتک در تایرهای روکش شده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • تخریب گرمایی مدلسازی فرایند تخریب کامپوزیتهای فداشونده [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 313-318]
 • تخلخل اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • ترکیب آمینوسیلان بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • ترکیب شیمیایی مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی الاستومر EPDM سنتز شده با کاتالیزور زیگلر - ناتا بر پایه وانادیم طی واکنش ترپلیمر شدن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • ترکیب قالبگیری ورقه ای مطالعه رفتار تغلیظ و خواص مکانیکی آمیزه های قالبگیری ورقه ای تهیه شده به روش تغلیظ قلیایی، ایزوسیاناتی و دوتایی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • تغلیظ ایزوسیاناتی مطالعه رفتار تغلیظ و خواص مکانیکی آمیزه های قالبگیری ورقه ای تهیه شده به روش تغلیظ قلیایی، ایزوسیاناتی و دوتایی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • تغلیظ قلیایی مطالعه رفتار تغلیظ و خواص مکانیکی آمیزه های قالبگیری ورقه ای تهیه شده به روش تغلیظ قلیایی، ایزوسیاناتی و دوتایی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • تهیه تهیه کوپلیمرهای دارای پیوندهای عرضی با استفاده از کوپلیمرهای دو دسته ای و سه دسته ای حاوی گروههای انتهایی TEMPO [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • توزیع وزن مولکولی تعیین تغییرات توزیع وزن مولکولی قیر با تابع رئولوژیکی دلتا [دوره 16، شماره 3، 1382]

ج

 • جدایی فاز بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • جذب (Cu(II مقایسه بین لیگاندهای نامتحرک شده روی سیلیکا و مشابه های آنها از پلی سیلوکسان [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • جذب پروتون مقایسه بین لیگاندهای نامتحرک شده روی سیلیکا و مشابه های آنها از پلی سیلوکسان [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • جفت کننده بررسی پارامترهای مؤثر بر جوش الکتریکی اتصالات پلی اتیلنی [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • جمع شدگی اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6 [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • جوش بررسی پارامترهای مؤثر بر جوش الکتریکی اتصالات پلی اتیلنی [دوره 16، شماره 3، 1382]

چ

 • چندلایه ای اصلاح پلی فنول - فرمالدهیدها با برخی روغنهای طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1382]

خ

 • خواص فیزیکی جایگزینی لاستیک بازیافتی در آمیزه و تهیه فرمولبندی بهینه کاربردی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • خواص کششی اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6 [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • خواص مکانیکی اثر عوامل جفت کننده مختلف بر خواص مکانیکی آمیزه های لاستیکی EPDM تقویت شده با پرکننده سیلیکا [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • خواص ویسکو الاستیک مطالعه رفتار ویسکو الاستیک آمیخته های قیر - پلی اتیلن [دوره 16، شماره 5، 1382]

د

 • درصد اتیلن سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 1- بررسی اثر فشار [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • درصد اتیلن سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 2- بررسی اثر بافر و غلظت امولسیون کننده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • درصد تبدیل سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 1- بررسی اثر فشار [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • دودسته ای تهیه کوپلیمرهای دارای پیوندهای عرضی با استفاده از کوپلیمرهای دو دسته ای و سه دسته ای حاوی گروههای انتهایی TEMPO [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • دوده اثر دوده و کائوچوی مصنوعی آلیاژ شده بر کیفیت چسبندگی آمیزه گام بالشتک در تایرهای روکش شده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • دوده مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • دیالیزگر ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون [دوره 16، شماره 1، 1382]

ر

 • رزول سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • رفتار مکانیکی رفتار مکانیکی پارچه بی بافت سوزن زنی شده از لایه الیاف آکریلیک منقطع و موازی [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • روش اختلاف محدود مدلسازی فرایند تخریب کامپوزیتهای فداشونده [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 313-318]
 • روش دلتا تعیین تغییرات توزیع وزن مولکولی قیر با تابع رئولوژیکی دلتا [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • روغن طبیعی اصلاح پلی فنول - فرمالدهیدها با برخی روغنهای طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • ریسیده شده بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • رئولوژی تعیین تغییرات توزیع وزن مولکولی قیر با تابع رئولوژیکی دلتا [دوره 16، شماره 3، 1382]

ز

 • زاویه فاز تعیین تغییرات توزیع وزن مولکولی قیر با تابع رئولوژیکی دلتا [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • زمانمندی جایگزینی لاستیک بازیافتی در آمیزه و تهیه فرمولبندی بهینه کاربردی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • زمانمندی مطالعه رفتار ویسکو الاستیک آمیخته های قیر - پلی اتیلن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • زیست سازگار ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • زیگلر - ناتا مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی الاستومر EPDM سنتز شده با کاتالیزور زیگلر - ناتا بر پایه وانادیم طی واکنش ترپلیمر شدن [دوره 16، شماره 5، 1382]

ژ

 • ژل مدلسازی فرایند تخریب کامپوزیتهای فداشونده [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 313-318]
 • ژل تهیه کوپلیمرهای دارای پیوندهای عرضی با استفاده از کوپلیمرهای دو دسته ای و سه دسته ای حاوی گروههای انتهایی TEMPO [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • ژل بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • ژل جایگزینی لاستیک بازیافتی در آمیزه و تهیه فرمولبندی بهینه کاربردی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • ژل بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • ژل ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • ژل تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • ژل بررسی اثر سازگار کننده سیلانی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای الیاف خمیر کاغذ و پلی (وینیل کلرید) [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • ژل قالبگیری تزریقی پیوسته اسفنج ساختاری گرمانرم [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • ژل ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • ژل بررسی اثر پرتو الکترونی بر چند مخلوط پلی اتیلن [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • ژل بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • ژل رفتار مکانیکی پارچه بی بافت سوزن زنی شده از لایه الیاف آکریلیک منقطع و موازی [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • ژل تعیین تغییرات توزیع وزن مولکولی قیر با تابع رئولوژیکی دلتا [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • ژل بررسی پارامترهای مؤثر بر جوش الکتریکی اتصالات پلی اتیلنی [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • ژل آهنربای کامپوزیتی پلیمری دائمی NdFeB-PEG [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • ژل سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • ژل سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 1- بررسی اثر فشار [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • ژل اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • ژل اصلاح پلی فنول - فرمالدهیدها با برخی روغنهای طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • ژل اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6 [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • ژل اثر دوده و کائوچوی مصنوعی آلیاژ شده بر کیفیت چسبندگی آمیزه گام بالشتک در تایرهای روکش شده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • ژل سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 2- بررسی اثر بافر و غلظت امولسیون کننده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • ژل سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • ژل مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • ژل سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • ژل مقایسه بین لیگاندهای نامتحرک شده روی سیلیکا و مشابه های آنها از پلی سیلوکسان [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • ژل بررسی رفتار گرمایی لاکهای پودری بر پایه رزینهای پلی استر و اپوکسی - پلی استر [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • ژل مطالعه رفتار ویسکو الاستیک آمیخته های قیر - پلی اتیلن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • ژل اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 303-311]
 • ژل مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی الاستومر EPDM سنتز شده با کاتالیزور زیگلر - ناتا بر پایه وانادیم طی واکنش ترپلیمر شدن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • ژل اثر عوامل جفت کننده مختلف بر خواص مکانیکی آمیزه های لاستیکی EPDM تقویت شده با پرکننده سیلیکا [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • ژل رهیافتی جدید در کنترل فازی چند متغیره راکتورهای پلیمر شدن: تعریف و تعقیب مسیرهای فازی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • ژل مطالعه رفتار همگرایی در محلولهای آبی غلظت دهنده های پلی یورتانی رشد یافته مرحله ای [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • ژل مطالعه رفتار تغلیظ و خواص مکانیکی آمیزه های قالبگیری ورقه ای تهیه شده به روش تغلیظ قلیایی، ایزوسیاناتی و دوتایی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • ژل شکل شناسی و خواص رئولوژیکی، گرمایی و گرما مکانیکی آمیخته های پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات [دوره 16، شماره 6، 1382]

س

 • ساختار رفتار مکانیکی پارچه بی بافت سوزن زنی شده از لایه الیاف آکریلیک منقطع و موازی [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • سازگار کننده شکل شناسی و خواص رئولوژیکی، گرمایی و گرما مکانیکی آمیخته های پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • سدیم هیدروکسید تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • سنتز سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • سه دسته ای تهیه کوپلیمرهای دارای پیوندهای عرضی با استفاده از کوپلیمرهای دو دسته ای و سه دسته ای حاوی گروههای انتهایی TEMPO [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • سیالیت بررسی رفتار گرمایی لاکهای پودری بر پایه رزینهای پلی استر و اپوکسی - پلی استر [دوره 16، شماره 5، 1382]

ش

 • شبیه سازی مطالعه رفتار ویسکو الاستیک آمیخته های قیر - پلی اتیلن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • شکل شناسی اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • شناسایی کوپلیمر تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A [دوره 16، شماره 1، 1382]

ض

 • ضریب اتلاف مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده [دوره 16، شماره 4، 1382]

ط

 • طراحی فرمولبندی جایگزینی لاستیک بازیافتی در آمیزه و تهیه فرمولبندی بهینه کاربردی [دوره 16، شماره 1، 1382]

ع

 • عامل جفت کننده بررسی اثر سازگار کننده سیلانی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای الیاف خمیر کاغذ و پلی (وینیل کلرید) [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • عامل جفت کننده اثر عوامل جفت کننده مختلف بر خواص مکانیکی آمیزه های لاستیکی EPDM تقویت شده با پرکننده سیلیکا [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • عوامل جفت کننده سیلانی مقایسه بین لیگاندهای نامتحرک شده روی سیلیکا و مشابه های آنها از پلی سیلوکسان [دوره 16، شماره 5، 1382]

غ

 • غشای بی تقارن بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • غلظت اموسیون کننده سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 2- بررسی اثر بافر و غلظت امولسیون کننده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • غلظت دهنده مطالعه رفتار همگرایی در محلولهای آبی غلظت دهنده های پلی یورتانی رشد یافته مرحله ای [دوره 16، شماره 6، 1382]

ف

 • فاز پراکنده شکل شناسی و خواص رئولوژیکی، گرمایی و گرما مکانیکی آمیخته های پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • فشار سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • فشار گاز متقابل قالبگیری تزریقی پیوسته اسفنج ساختاری گرمانرم [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • فنول سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • فنول فرمالدهید اصلاح پلی فنول - فرمالدهیدها با برخی روغنهای طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1382]

ق

 • قالبگیری تزریقی پیوسته قالبگیری تزریقی پیوسته اسفنج ساختاری گرمانرم [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • قالبگیری فشاری مطالعه رفتار تغلیظ و خواص مکانیکی آمیزه های قالبگیری ورقه ای تهیه شده به روش تغلیظ قلیایی، ایزوسیاناتی و دوتایی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • قیر تعیین تغییرات توزیع وزن مولکولی قیر با تابع رئولوژیکی دلتا [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • قیر مطالعه رفتار ویسکو الاستیک آمیخته های قیر - پلی اتیلن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • قیر اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 303-311]
 • قیر پلیمری اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 303-311]

ک

 • کاتالیزور وانادیم مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی الاستومر EPDM سنتز شده با کاتالیزور زیگلر - ناتا بر پایه وانادیم طی واکنش ترپلیمر شدن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • کامپوزیت بررسی اثر سازگار کننده سیلانی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای الیاف خمیر کاغذ و پلی (وینیل کلرید) [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • کامپوزیت فداشونده مدلسازی فرایند تخریب کامپوزیتهای فداشونده [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 313-318]
 • کائوچو اثر دوده و کائوچوی مصنوعی آلیاژ شده بر کیفیت چسبندگی آمیزه گام بالشتک در تایرهای روکش شده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • کشش اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6 [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • کم فشار قالبگیری تزریقی پیوسته اسفنج ساختاری گرمانرم [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • کنترل راکتور رهیافتی جدید در کنترل فازی چند متغیره راکتورهای پلیمر شدن: تعریف و تعقیب مسیرهای فازی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • کنترل فازی رهیافتی جدید در کنترل فازی چند متغیره راکتورهای پلیمر شدن: تعریف و تعقیب مسیرهای فازی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • کنترل کننده فازی شبکه سوگنو رهیافتی جدید در کنترل فازی چند متغیره راکتورهای پلیمر شدن: تعریف و تعقیب مسیرهای فازی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • کوپلیمر شدن امولسیونی سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • کوپلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 2- بررسی اثر بافر و غلظت امولسیون کننده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • کوپلیمرهای دارای پیوندهای عرضی تهیه کوپلیمرهای دارای پیوندهای عرضی با استفاده از کوپلیمرهای دو دسته ای و سه دسته ای حاوی گروههای انتهایی TEMPO [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • کیتوسان ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • کیتین ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ [دوره 16، شماره 2، 1382]

گ

 • گام بالشتک اثر دوده و کائوچوی مصنوعی آلیاژ شده بر کیفیت چسبندگی آمیزه گام بالشتک در تایرهای روکش شده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • گاما آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان بررسی اثر سازگار کننده سیلانی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای الیاف خمیر کاغذ و پلی (وینیل کلرید) [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • گرانروی برشی پایدار مطالعه رفتار همگرایی در محلولهای آبی غلظت دهنده های پلی یورتانی رشد یافته مرحله ای [دوره 16، شماره 6، 1382]

ل

 • لاستیک اثر عوامل جفت کننده مختلف بر خواص مکانیکی آمیزه های لاستیکی EPDM تقویت شده با پرکننده سیلیکا [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • لاستیک بازیافتی جایگزینی لاستیک بازیافتی در آمیزه و تهیه فرمولبندی بهینه کاربردی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • لاستیک سیلیکون مدلسازی فرایند تخریب کامپوزیتهای فداشونده [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 313-318]
 • لاستیک سیلیکون ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • لاکتید سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • لاکهای پودری بررسی رفتار گرمایی لاکهای پودری بر پایه رزینهای پلی استر و اپوکسی - پلی استر [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • لوله پلی اتیلنی بررسی پارامترهای مؤثر بر جوش الکتریکی اتصالات پلی اتیلنی [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • لیگاندهای نامتحرک شده روی سیلیکا مقایسه بین لیگاندهای نامتحرک شده روی سیلیکا و مشابه های آنها از پلی سیلوکسان [دوره 16، شماره 5، 1382]

م

 • محلول آبی مطالعه رفتار همگرایی در محلولهای آبی غلظت دهنده های پلی یورتانی رشد یافته مرحله ای [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • مخلوطهای پلی اتیلن بررسی اثر پرتو الکترونی بر چند مخلوط پلی اتیلن [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • مدلسازی مدلسازی فرایند تخریب کامپوزیتهای فداشونده [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 313-318]
 • مدول اتلاف مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • مدول ذخیره مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • مسیر فازی رهیافتی جدید در کنترل فازی چند متغیره راکتورهای پلیمر شدن: تعریف و تعقیب مسیرهای فازی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • منجید اثر دوده و کائوچوی مصنوعی آلیاژ شده بر کیفیت چسبندگی آمیزه گام بالشتک در تایرهای روکش شده [دوره 16، شماره 4، 1382]

ن

 • ناحیه بین سطحی شکل شناسی و خواص رئولوژیکی، گرمایی و گرما مکانیکی آمیخته های پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • نایلون 6 اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6 [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • نخ پوششی بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • نخ چندرشته ای یکسره اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6 [دوره 16، شماره 4، 1382]

و

 • واشر حلقه ای ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • وینیل استات سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • وینیل استات - اتیلن سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 1- بررسی اثر فشار [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • وینیل استات - اتیلن سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 2- بررسی اثر بافر و غلظت امولسیون کننده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • وینیل کلرید سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته [دوره 16، شماره 4، 1382]

ه

 • همگرایی مطالعه رفتار همگرایی در محلولهای آبی غلظت دهنده های پلی یورتانی رشد یافته مرحله ای [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • هیبرید بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده [دوره 16، شماره 1، 1382]