نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، سید احمد طراحی و ساخت محرک بر پایه پلیمر هوشمند با حافظه شکلی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 23-32]
 • ابراهیمی، مرتضی روشی نو برای تهیه رزین آلکید آبکاه با پایداری آبکافتی زیاد [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • ابطحی، مجتبی بررسی بهبود خواص آمیخته لاستیک طبیعی و لاستیک بازیافتی با استفاده از عوامل جفت کننده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • ابطحی، مجتبی مطالعه اثر لاستیک بازیافتی بر خواص ویسکوالاستیک و رئولوژی لاستیک طبیعی [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • احمد موسوی شوشتری، سید مطالعه اثر شرایط واکنش و نوع واکنشگر بر خواص مکانیکی الیاف آکریلی اصلاح شده با قابلیت جذب ترکیبات یونی [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • احمدخان بیگی، فرزانه اثر وزن مولکولی کیتوسان بر مقدار آزاد سازی داروی پردنیزولون سدیم فسفات از ریزگویهای کیتوسان تهیه شده با خشک کن افشانه ای [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • احمدیان، عباسعلی ساخت غشای الیاف توخالی پلی سولفون و اثر حلال و فاصله هوایی بر شکل شناسی آن [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • اخوان، اعظم بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • ارشاد لنگرودی، امیر رفتار ویسکوالاستیک ژلهای سریش - بوراکس [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 3-11]
 • ارومیه ای، عبدالرسول مطالعه اثر همزمان افزودنیهای پلی پروپیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید و MDBS بر دمای تبلور و شفافیت پلی پروپیلن با روش تاگوچی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 13-21]
 • اسفنده، مسعود کاربرد ترکیبات سیلانی برای بهبود چسبندگی پوشش الاستومر سیلیکونی روی آستر اپوکسی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 33-41]
 • اسکندری صدیقی، رضا اثر پلی آلومینیم کرید و پلی آکریل آمید در ترکیب جدید منعقد کننده - لخته ساز برای جداسازی مواد جامد از پسابهای حاوی رنگ [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 111-119]
 • افغانی، طناز کوپلیمر شدن امولسیونی متیل متاکریلات و بوتیل آکریلات: مطالعه اثر عوامل موثر بر تشکیل رزین و خواص فیزیکی آن [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • اکبری، زهرا اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • اکبری نژاد، اسماعیل روشی نو برای تهیه رزین آلکید آبکاه با پایداری آبکافتی زیاد [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • اله باقری، روح کوپلیمر شدن امولسیونی متیل متاکریلات و بوتیل آکریلات: مطالعه اثر عوامل موثر بر تشکیل رزین و خواص فیزیکی آن [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • امیدوار، اصغر بررسی اثر نوع، مقدار و اندازه ذرات کاه بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی اتیلن سنگین - کاه غلات [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • امیری، داود اثر کلردار کردن سطح بر کاهش اصطکاک تیغه های برف پاک کن لاستیکی [دوره 19، شماره 5، 1385]

ب

 • باقری، رضا بررسی اثر عوامل هسته زا بر تبلور غیرهمدما و خواص مکانیکی پلی پروپیلن [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • باقری، شاداب اثر پلاسما با بسامد رادیویی بر خواص سطح پلی استیرن [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • بخشنده، غلامرضا بررسی اثر روشها و شرایط اختلاط بر خواص مکانیکی و رئومتری آمیخته های NBR/PVC [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • بخشنده، غلامرضا بررسی بهبود خواص آمیخته لاستیک طبیعی و لاستیک بازیافتی با استفاده از عوامل جفت کننده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • بخشنده، غلامرضا مطالعه اثر لاستیک بازیافتی بر خواص ویسکوالاستیک و رئولوژی لاستیک طبیعی [دوره 19، شماره 4، 1385]

پ

 • پازکی فرد، شهلا اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • پازوکی فرد، شهلا کاربرد ترکیبات سیلانی برای بهبود چسبندگی پوشش الاستومر سیلیکونی روی آستر اپوکسی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 33-41]
 • پروازی نیا، محمود اثر نوع و ترکیب رقیق کننده و مقدار عامل شبکه ای کننده بر شکل شناسی توده و سطح کوپلیمر استیرن - دی وینیل بنزن درشت منفذ [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • پورافشار چنار، مهدی ساخت غشای الیاف توخالی پلی سولفون و اثر حلال و فاصله هوایی بر شکل شناسی آن [دوره 19، شماره 6، 1385]

ت

 • تاری، مالک کاربرد ترکیبات سیلانی برای بهبود چسبندگی پوشش الاستومر سیلیکونی روی آستر اپوکسی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 33-41]
 • ترکمن، جواد اثر سولفون دار شدن بر واکنش پذیری مواد استخراجی از پوست درخت [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 53-58]
 • تقی زاده، سیدمجتبی اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • تمری، ظاهر بررسی ورقه های ریزمتخلخل PVC و PVC/NBR و کاربرد آنها در تولید کاغذ مصنوعی [دوره 19، شماره 3، 1385]

ج

 • جعفری، سید حسن بررسی اثر سازگار کننده واکنش پذیر بر خواص گرمایی، گرمامکانیکی، شکل شناسی و رئولوژی آمیخته های پلی تری متیلن ترفتالات و متالوسن پلی اتیلن سبک خطی [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 151-161]
 • جعفریان، آرش ارزیابی آرایش یافتگی الیاف در لوله های تولیدی با استفاده از سامانه حدیده چرخان [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • جلیلی، روح اله بررسی عوامل موثر بر مقدار تولید نانوالیاف پلی آکریلونیتریل الکتروریسی شده [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 121-130]

ح

 • حاجی ابراهیمی، محمد اثر نوع و ترکیب رقیق کننده و مقدار عامل شبکه ای کننده بر شکل شناسی توده و سطح کوپلیمر استیرن - دی وینیل بنزن درشت منفذ [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • حدادی اصل، وحید ارزیابی کمی و دقیق ریزساختار کوپلیمرهای خطی دوتایی با روش شبیه سازی مونت کارلو [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • حسن آجیلی، شادی بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی و شکل شناسی آمیخته سه جزئی PP/PU/EVA بر اساس طراحی آزمایش با روش تاگوچی [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 91-99]
 • حسن پور، سرور بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • حسین بهشتی، محمد اثر وزن مولکولی پلی وینیل استات بر جمع شدگی حجمی رزین پلی استر سیرنشده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • حسین خانلی، همایون اثر کلردار کردن سطح بر کاهش اصطکاک تیغه های برف پاک کن لاستیکی [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • حسینی، سید عبدالکریم بررسی عوامل موثر بر مقدار تولید نانوالیاف پلی آکریلونیتریل الکتروریسی شده [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 121-130]

خ

 • خادمیان، محسن تهیه پلی پیرول و کامپوزیتهای آن در محلولهای گوناگون با استفاده از مواد افزودنی مختلف و مطالعه شکل شناسی و رسانندگی فیلم تهیه شده [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 131-136]
 • خاکستانی، ملیحه بررسی اثر عوامل هسته زا بر تبلور غیرهمدما و خواص مکانیکی پلی پروپیلن [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • خالقی سرنامی، منیژه اثر پلیمرهای طبیعی و منعقدکننده های شیمیایی بر آبگیری لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • خراسانی، محمدمهدی رفتار ویسکوالاستیک ژلهای سریش - بوراکس [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 3-11]
 • خراسانی، منوچهر روشی نو برای تهیه رزین آلکید آبکاه با پایداری آبکافتی زیاد [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • خلخالی زاویه، طلعت اثر کلردار کردن سطح بر کاهش اصطکاک تیغه های برف پاک کن لاستیکی [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • خنکدار، حسین علی بررسی اثر سازگار کننده واکنش پذیر بر خواص گرمایی، گرمامکانیکی، شکل شناسی و رئولوژی آمیخته های پلی تری متیلن ترفتالات و متالوسن پلی اتیلن سبک خطی [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 151-161]
 • خویلو، فرح بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران [دوره 19، شماره 5، 1385]

د

ر

 • رحیمی، اعظم سنتز ۴ و ۴ - ایزو پروپیلیدن دی فنول با استفاده از کاتالیزور رزینی تبادلگر کاتیونی پلی استیرن - دی وینیل بنزن [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 143-149]
 • رشیدی، ابوسعید اثر تخلیه هاله بر فیلم سلولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • رضوی نوری، محمد مطالعه اثر همزمان افزودنیهای پلی پروپیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید و MDBS بر دمای تبلور و شفافیت پلی پروپیلن با روش تاگوچی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 13-21]
 • رضوی نوری، محمد بررسی اثر جریان کششی بر تشکیل فاز بلوری بتا در فیلمهای اکسترودر شده پلی وینیلیدن فلوئورید [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 43-51]
 • ریاحی سامانی، مجید زدودن کروم از پساب صنایع آبکاری با استفاده از پلیمرهای رسانا [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 137-141]

ز

 • زرگران، مژده مطالعه اثر شرایط واکنش و نوع واکنشگر بر خواص مکانیکی الیاف آکریلی اصلاح شده با قابلیت جذب ترکیبات یونی [دوره 19، شماره 5، 1385]

س

 • سبحانی، هادی بررسی اثر جریان کششی بر تشکیل فاز بلوری بتا در فیلمهای اکسترودر شده پلی وینیلیدن فلوئورید [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 43-51]
 • سبزعلی ناصری، محمدعلی مطالعه اثر همزمان افزودنیهای پلی پروپیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید و MDBS بر دمای تبلور و شفافیت پلی پروپیلن با روش تاگوچی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 13-21]
 • ستاری وفایی، امیرحسین بررسی و مقایسه نوع و اثر الکل و کاتالیزور در آبکافت کوپلیمر اتیلن - وینیل استات به کمک طیف نمایی زیر قرمز تبدیل فوریه [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 67-76]
 • سعادت‌جو، نقی کاهش رنگدهی پارچه پنبه ایی رنگرزی شده با رنگینه های واکنش پذیر دوعاملی حین شستشوی خانگی با مواد پلیمری [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 59-66]
 • سمسارزاده، محمدعلی بررسی ورقه های ریزمتخلخل PVC و PVC/NBR و کاربرد آنها در تولید کاغذ مصنوعی [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • سمسارزاده، محمدعلی طراحی و ساخت محرک بر پایه پلیمر هوشمند با حافظه شکلی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 23-32]
 • سمنانی رهبر، مجتبی اثر پلی آلومینیم کرید و پلی آکریل آمید در ترکیب جدید منعقد کننده - لخته ساز برای جداسازی مواد جامد از پسابهای حاوی رنگ [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 111-119]
 • سهراب پور، مصطفی بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران [دوره 19، شماره 5، 1385]

ش

 • شاکری، علیرضا بررسی اثر نوع، مقدار و اندازه ذرات کاه بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی اتیلن سنگین - کاه غلات [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • شایلوزاده، حسین اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • شکری، احمد بررسی اثر روشها و شرایط اختلاط بر خواص مکانیکی و رئومتری آمیخته های NBR/PVC [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • شیخ، نسرین بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران [دوره 19، شماره 5، 1385]

ص

 • صادقی، مرتضی ساخت غشای الیاف توخالی پلی سولفون و اثر حلال و فاصله هوایی بر شکل شناسی آن [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • صالحی مبارکه، حمید بررسی و مقایسه نوع و اثر الکل و کاتالیزور در آبکافت کوپلیمر اتیلن - وینیل استات به کمک طیف نمایی زیر قرمز تبدیل فوریه [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 67-76]
 • صدیقی پور، مهری مرسریزه کردن پارچه مخلوط پنبه - پلی استر: بررسی برخی عوامل بر جذب رنگینه و رطوبت پارچه [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 101-109]

ض

 • ضیاءالحق، سید جواد بررسی اثر سازگار کننده واکنش پذیر بر خواص گرمایی، گرمامکانیکی، شکل شناسی و رئولوژی آمیخته های پلی تری متیلن ترفتالات و متالوسن پلی اتیلن سبک خطی [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 151-161]

ط

 • طبیبی، عباس بهبود ثبات شستشوی رنگینه های مستقیم روی پشم و نایلون 6 با استفاده از تاننهای طبیعی و مصنوعی [دوره 19، شماره 6، 1385]

ع

 • عبدوس، مجید مطالعه اثر شرایط واکنش و نوع واکنشگر بر خواص مکانیکی الیاف آکریلی اصلاح شده با قابلیت جذب ترکیبات یونی [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • عبودزاده، محمدعلی اثر ترکیبات سیلانی بر استحکام چسبندگی لاکهای آکریلی به سطوح پلی پروپیلن پیش آماده سازی شده با شعله [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • عربی، حسن اثر نوع و ترکیب رقیق کننده و مقدار عامل شبکه ای کننده بر شکل شناسی توده و سطح کوپلیمر استیرن - دی وینیل بنزن درشت منفذ [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • عزیزی، حامد بررسی خواص پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات برای استفاده در فرایند شکل دهی گرمایی [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • عطایی، محمد اثر ترکیبات سیلانی بر استحکام چسبندگی لاکهای آکریلی به سطوح پلی پروپیلن پیش آماده سازی شده با شعله [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • علیپور، اسکندر اثر پلی آلومینیم کرید و پلی آکریل آمید در ترکیب جدید منعقد کننده - لخته ساز برای جداسازی مواد جامد از پسابهای حاوی رنگ [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 111-119]
 • عیسی زاده، حسین تهیه پلی پیرول و کامپوزیتهای آن در محلولهای گوناگون با استفاده از مواد افزودنی مختلف و مطالعه شکل شناسی و رسانندگی فیلم تهیه شده [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 131-136]
 • عیسی زاده، حسین زدودن کروم از پساب صنایع آبکاری با استفاده از پلیمرهای رسانا [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 137-141]

غ

 • غفاریان، سیدرضا بررسی اثر سازگارکننده بر چسبندگی پلی اتیلن به نشاسته نرم شده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • غفوری، مرتضی بررسی اثر سازگارکننده بر چسبندگی پلی اتیلن به نشاسته نرم شده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • غمامی، شهریار تهیه پلی ارگانوسیلوکسانهای نامحلول و کاربرد آنها برای استخراج فلزات سنگین [دوره 19، شماره 4، 1385]

ف

 • فرونچی، مسعود بررسی اثر عوامل هسته زا بر تبلور غیرهمدما و خواص مکانیکی پلی پروپیلن [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • فیض، محمود بهبود ثبات شستشوی رنگینه های مستقیم روی پشم و نایلون 6 با استفاده از تاننهای طبیعی و مصنوعی [دوره 19، شماره 6، 1385]

ق

 • قاسمی، اسماعیل بررسی خواص پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات برای استفاده در فرایند شکل دهی گرمایی [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • قاسمی، دیبا سنتز ۴ و ۴ - ایزو پروپیلیدن دی فنول با استفاده از کاتالیزور رزینی تبادلگر کاتیونی پلی استیرن - دی وینیل بنزن [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 143-149]
 • قاسمی خوزانی، احمدرضا تعیین ضرایب تطابق روش سوراخکاری مرکزی در کامپوزیتهای ناهمسانگرد به روش حل دقیق [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • قبادی نژاد، زهرا استخراج کیتوسان از منبع قارچی در تخمیر حالت جامد [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • قران نویس، محمود اثر تخلیه هاله بر فیلم سلولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل [دوره 19، شماره 6، 1385]

ک

 • کرابی، محمد بررسی خواص پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات برای استفاده در فرایند شکل دهی گرمایی [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • کرابی، محمد بررسی خواص ویسکوالاستیک و پخت آمیزه های SBR پرشده با دوده به وسیله دستگاه تحلیل فرایند لاستیک [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • کوکبی، مهرداد ارزیابی کارایی لوله های پلاستیکی تقویت شده در سامانه حدیده چرخان [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • کوکبی، مهرداد ارزیابی آرایش یافتگی الیاف در لوله های تولیدی با استفاده از سامانه حدیده چرخان [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • کوکبی، مهرداد طراحی و ساخت محرک بر پایه پلیمر هوشمند با حافظه شکلی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 23-32]

گ

 • گلشن ابراهیمی، نادره بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی و شکل شناسی آمیخته سه جزئی PP/PU/EVA بر اساس طراحی آزمایش با روش تاگوچی [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 91-99]
 • گنجی دوست، حسین اثر پلیمرهای طبیعی و منعقدکننده های شیمیایی بر آبگیری لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری [دوره 19، شماره 6، 1385]

ل

 • لیاقت، غلامحسین ارزیابی کارایی لوله های پلاستیکی تقویت شده در سامانه حدیده چرخان [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • لیاقت، غلامحسین ارزیابی آرایش یافتگی الیاف در لوله های تولیدی با استفاده از سامانه حدیده چرخان [دوره 19، شماره 5، 1385]

م

 • مجتبی تقی زاده، سید اثر وزن مولکولی کیتوسان بر مقدار آزاد سازی داروی پردنیزولون سدیم فسفات از ریزگویهای کیتوسان تهیه شده با خشک کن افشانه ای [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • مجتبی میرعابدینی، سید اثر ترکیبات سیلانی بر استحکام چسبندگی لاکهای آکریلی به سطوح پلی پروپیلن پیش آماده سازی شده با شعله [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • محسنی، محسن اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • محمد صادق نوربخش، سید اثر طول موج و شدت تابش لیزر آرگون روی خواص فیزیکی و مکانیکی رزین دندانی [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • محمد عترتی خسروشاهی، سید اثر طول موج و شدت تابش لیزر آرگون روی خواص فیزیکی و مکانیکی رزین دندانی [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • محمدبیگی، سعید استخراج کیتوسان از منبع قارچی در تخمیر حالت جامد [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • محمدی، ناصر بررسی اثر سازگارکننده بر چسبندگی پلی اتیلن به نشاسته نرم شده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • محمدی، وحید تهیه پلی ارگانوسیلوکسانهای نامحلول و کاربرد آنها برای استخراج فلزات سنگین [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • محمدی، یوسف ارزیابی کمی و دقیق ریزساختار کوپلیمرهای خطی دوتایی با روش شبیه سازی مونت کارلو [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • محمدیان گزاز، سمیه بررسی خواص پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات برای استفاده در فرایند شکل دهی گرمایی [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • محمدیان گزاز، سمیه بررسی خواص ویسکوالاستیک و پخت آمیزه های SBR پرشده با دوده به وسیله دستگاه تحلیل فرایند لاستیک [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • محمود کثیریها، سید روشی نو برای تهیه رزین آلکید آبکاه با پایداری آبکافتی زیاد [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • محمودی کوهی، نیوشا بهبود ثبات شستشوی رنگینه های مستقیم روی پشم و نایلون 6 با استفاده از تاننهای طبیعی و مصنوعی [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • مختارانی، نادر اثر پلیمرهای طبیعی و منعقدکننده های شیمیایی بر آبگیری لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • مرتضوی، سید مجید مرسریزه کردن پارچه مخلوط پنبه - پلی استر: بررسی برخی عوامل بر جذب رنگینه و رطوبت پارچه [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 101-109]
 • مرتضوی، سید محمدعلی بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی و شکل شناسی آمیخته سه جزئی PP/PU/EVA بر اساس طراحی آزمایش با روش تاگوچی [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 91-99]
 • مرتضی مظفری، سید اثر وزن مولکولی پلی وینیل استات بر جمع شدگی حجمی رزین پلی استر سیرنشده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • مرشد، محمد بررسی عوامل موثر بر مقدار تولید نانوالیاف پلی آکریلونیتریل الکتروریسی شده [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 121-130]
 • مسعودی، عبدالحسین بررسی و مقایسه نوع و اثر الکل و کاتالیزور در آبکافت کوپلیمر اتیلن - وینیل استات به کمک طیف نمایی زیر قرمز تبدیل فوریه [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 67-76]
 • مصلایی، حید تهیه پلی ارگانوسیلوکسانهای نامحلول و کاربرد آنها برای استخراج فلزات سنگین [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • مقصودی، ویدا استخراج کیتوسان از منبع قارچی در تخمیر حالت جامد [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • منتظر، مجید کاهش رنگدهی پارچه پنبه ایی رنگرزی شده با رنگینه های واکنش پذیر دوعاملی حین شستشوی خانگی با مواد پلیمری [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 59-66]
 • مهدوی، حمید اثر وزن مولکولی کیتوسان بر مقدار آزاد سازی داروی پردنیزولون سدیم فسفات از ریزگویهای کیتوسان تهیه شده با خشک کن افشانه ای [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • مهرداد شکریه، محمود تعیین ضرایب تطابق روش سوراخکاری مرکزی در کامپوزیتهای ناهمسانگرد به روش حل دقیق [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • مهرمظاهری، فیروز اثر تخلیه هاله بر فیلم سلولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • موسوی، سیدعباس ساخت غشای الیاف توخالی پلی سولفون و اثر حلال و فاصله هوایی بر شکل شناسی آن [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • میرزاده، حمید اثر پلاسما با بسامد رادیویی بر خواص سطح پلی استیرن [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • میرعابدینی، مجتبی کاربرد ترکیبات سیلانی برای بهبود چسبندگی پوشش الاستومر سیلیکونی روی آستر اپوکسی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 33-41]
 • میوه چی، هوری اثر وزن مولکولی کیتوسان بر مقدار آزاد سازی داروی پردنیزولون سدیم فسفات از ریزگویهای کیتوسان تهیه شده با خشک کن افشانه ای [دوره 19، شماره 3، 1385]

ن

 • نجفی، محمد ارزیابی کمی و دقیق ریزساختار کوپلیمرهای خطی دوتایی با روش شبیه سازی مونت کارلو [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • نعمیمیان، فرانک بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • نهضت، محمدصادق کوپلیمر شدن امولسیونی متیل متاکریلات و بوتیل آکریلات: مطالعه اثر عوامل موثر بر تشکیل رزین و خواص فیزیکی آن [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • نودهی، عزیزاله اثر نوع و ترکیب رقیق کننده و مقدار عامل شبکه ای کننده بر شکل شناسی توده و سطح کوپلیمر استیرن - دی وینیل بنزن درشت منفذ [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • نوربخش، شیرین اثر تخلیه هاله بر فیلم سلولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • نوری، آرزو بررسی و مقایسه نوع و اثر الکل و کاتالیزور در آبکافت کوپلیمر اتیلن - وینیل استات به کمک طیف نمایی زیر قرمز تبدیل فوریه [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 67-76]
 • نوری، مهدی ترریسی الیاف آمیخته فیبروئین ابریشم و پلی آمید 6 [دوره 19، شماره 5، 1385، صفحه 369-376]
 • نوید فامیلی، محمدحسین بررسی ورقه های ریزمتخلخل PVC و PVC/NBR و کاربرد آنها در تولید کاغذ مصنوعی [دوره 19، شماره 3، 1385]

و

 • وفائیان، مهدی اثر وزن مولکولی پلی وینیل استات بر جمع شدگی حجمی رزین پلی استر سیرنشده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • ولیپور، پیمان کاهش رنگدهی پارچه پنبه ایی رنگرزی شده با رنگینه های واکنش پذیر دوعاملی حین شستشوی خانگی با مواد پلیمری [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 59-66]

ه

 • هادی، فاطمه ارزیابی کارایی لوله های پلاستیکی تقویت شده در سامانه حدیده چرخان [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • هادی، فاطمه ارزیابی آرایش یافتگی الیاف در لوله های تولیدی با استفاده از سامانه حدیده چرخان [دوره 19، شماره 5، 1385]

ی

 • یزدان شناس، محمداسماعیل کاهش رنگدهی پارچه پنبه ایی رنگرزی شده با رنگینه های واکنش پذیر دوعاملی حین شستشوی خانگی با مواد پلیمری [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 59-66]
 • یزدانشناس، محمداسماعیل اثر تخلیه هاله بر فیلم سلولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • یغمایی، سهیلا استخراج کیتوسان از منبع قارچی در تخمیر حالت جامد [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • یوسفی، علی اکبر رفتار ویسکوالاستیک ژلهای سریش - بوراکس [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 3-11]
 • یوسفی، علی اکبر بررسی اثر جریان کششی بر تشکیل فاز بلوری بتا در فیلمهای اکسترودر شده پلی وینیلیدن فلوئورید [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 43-51]