نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، حسین مطالعه ساز و کارهای بهبود دهنده مقاومت در برابر پارگی در سامانه‌های تقویت‌کننده دوده /سیلیکا /سیلان [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • آیتی، بیتا اثر کاربرد پلیمرهای طبیعی و تولیدی بر سرعت دانه‌سازی در سامانه UASB [دوره 18، شماره 1، 1384]

ا

 • ابراهیمی، قنبر اصلاح خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف سلولوزی - پلیمر گرمانرم [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 143-150]
 • ادیب نظری، سعید ارزیابی و توسعه مدل ریز مکانیکی ماتریس واسطه با استفاده از آزمونهای مشخصه سازی خواص مکانیکی مواد کامپوزیتی [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 369-376]
 • ارشاد لنگرودی، امیر تهیه و شناسایی پوششهای نانوکامپوزیتی هیبرید آلی - معدنی بر پایه تترامتوکسی سیلان و رزین اپوکسی به روش سل - ژل [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • ارومیه‌ای، عبدالرسول بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • اسدی نژاد، احمد شکل شناسی و خواس ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE/EVA و LDPE/EVA در حالت مذاب [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 319-324]
 • اسدی نژاد، احمد مطالعه رئولوژِی دینامیکی آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات در حالت مذاب [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 229-234]
 • اسماعیل پور، بابک بررسی اثر نسبت فاز آلی به آبی و نوع آغازگر بر پلیمر شدن امولسیونی کوپلیمر وینیل استات - اتیلن [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 249-256]
 • انتظامی، علی اکبر مقایسه رسانندگی الکتریکی الیاف پوشش دهی شده با پلی آنیلین و پلی پیرول [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 291-301]
 • انتظامی، علی‌اکبر الیاف رسانای الکتریسیته از آمیخته پلی‌آنیلین و پلی‌آکریلونیتریل [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • اورنگ، فریبا اثر محیط فیزیکی بر سلولهای کندروسیت کاشته شده روی داربست زیست تخریب پذیر پلی یورتان قابل استفاده در مهندسی بافت غضروفی [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 383-390]

ب

 • باریکانی، مهدی تهیه و مطالعه پلی‌اتیلن تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • باریکانی، مهدی بررسی اختلاط، شکل شناسی و خواص مکانیکی آمیزه های پلی اتیلن - نشاسته - پلی کاپرولاکتون [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 181-190]
 • بخشنده، غلامرضا اثر فرمولبندی بر خواص مکانیکی و مقاومت روغنی آمیزه‌های NBR [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • بخشنده، غلامرضا مطالعه خواص رئولوژی آمیزه های لاستیک - دوده در مرحله در هم فرورفتن مواد در مخلوط کنهای داخلی [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 159-169]
 • برهانی، صدیقه بررسی تغییرات بلورینگی الیاف پلی‌استر عمل‌آوری شده با آمین به روشهای پراش پرتو ایکس و طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • بهشتی، محمدحسین اثر فرایندهای پخت همزمان و جداگانه بر خواص ساختارهای ساندویچی فنولی [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 151-157]

پ

 • پورجوزی، محمد کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 345-358]
 • پورعلی، زری تهیه پلی‌اکسی متیلن با استفاده از فرمالدهید و تری‌اکسان [دوره 18، شماره 2، 1384]

ج

 • جعفری، سید حسن مطالعه رئولوژِی دینامیکی آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات در حالت مذاب [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 229-234]
 • جعفری، سیدحسن شکل شناسی و خواس ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE/EVA و LDPE/EVA در حالت مذاب [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 319-324]
 • جلیلی، روح اله الکتروریسی نانوالیاف پلی آکریلونیتریل تک محوری موازی و آرایش یافته به وسیله جمع کننده های فاصله دار [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 241-248]

ح

 • حسینی، سید عبدالکریم الکتروریسی نانوالیاف پلی آکریلونیتریل تک محوری موازی و آرایش یافته به وسیله جمع کننده های فاصله دار [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 241-248]
 • حسینی، سید کاظم اصلاح خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف سلولوزی - پلیمر گرمانرم [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 143-150]
 • حقیقت کیش، محمد الیاف رسانای الکتریسیته از آمیخته پلی‌آنیلین و پلی‌آکریلونیتریل [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • حقیقت کیش، محمد مقایسه رسانندگی الکتریکی الیاف پوشش دهی شده با پلی آنیلین و پلی پیرول [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 291-301]
 • حکیم، شکوفه مطالعه پلیمر شدن دوغابی اتیلن در مجاورت ضد جرم آمین چرب با کاتالیزور زیگلر - ناتا به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل ۲۳ [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 219-227]

خ

 • خطیب زاده، مرضیه سایش پذیری رزین پلی استر سیر نشده حاوی ذرات تیتانیم دیوکسید: نقش برهمکنش بین سطحی و پراکنش ذرات [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 211-217]
 • خنکدار، حسین علی شکل شناسی و خواس ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE/EVA و LDPE/EVA در حالت مذاب [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 319-324]
 • خنکدار، حسین علی مطالعه رئولوژِی دینامیکی آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات در حالت مذاب [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 229-234]

د

ذ

 • ذبیح پور، محمود ارزیابی و توسعه مدل ریز مکانیکی ماتریس واسطه با استفاده از آزمونهای مشخصه سازی خواص مکانیکی مواد کامپوزیتی [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 369-376]

ر

 • ربیعی، احمد بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • رحیمی، اعظم تهیه و شناسایی پوششهای نانوکامپوزیتی هیبرید آلی - معدنی بر پایه تترامتوکسی سیلان و رزین اپوکسی به روش سل - ژل [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • رحیمی، اعظم بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • رحیمی، حمید اثر اتیلن وینیل استات روی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف پارچه شیشه [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 303-310]
 • رسالتی، حسین کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 345-358]
 • رسایی، محمدجواد بررسی اصلاح سطح سلولهای قرمز خون با پوشش پلیمری [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 311-317]
 • رستمی درونکلا، محمدرضا بررسی اثر نسبت فاز آلی به آبی و نوع آغازگر بر پلیمر شدن امولسیونی کوپلیمر وینیل استات - اتیلن [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 249-256]
 • رضایتی چرانی، پژمان کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 345-358]
 • رفیعی، مریم اثر بلورینگی بر مهاجرت مواد سبک از پلی‌اتیلن سنگین به ماده غذایی چرب [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • رمضانی سعادت آبادی، احمد بهینه سازی قیمت - کیفیت در تولید تسمه نقاله دارای کاربرد عمومی با استفاده از روش تاگوچی همراه با روش OEC [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 135-142]
 • رواتی، سپهر مطالعه خواص رئولوژی آمیزه های لاستیک - دوده در مرحله در هم فرورفتن مواد در مخلوط کنهای داخلی [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 159-169]

ز

 • زحمتی، مجید اثر فرمولبندی بر خواص مکانیکی و مقاومت روغنی آمیزه‌های NBR [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • زرگران، مژده ایجاد گروههای عاملی مناسب در ساختار الیاف آکریلیک به منظور جذب ترکیبات یونی فلزی [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 235-240]

س

 • سبحان‌منش، کاظم مطالعه ساز و کارهای بهبود دهنده مقاومت در برابر پارگی در سامانه‌های تقویت‌کننده دوده /سیلیکا /سیلان [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • سعیدی انارکی، محسن بررسی ساختار پلی‌اتیلن بسیار سنگین (UHMWPE) و اثر پارامترهای ژل‌ریسی روی ساختار الیاف تولیدی [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • سمسارزاده، محمدعلی کاربرد نیروهای بین مولکولی و برهمکنش الاستومرهای NR,SBR,EPDM,NBR در بررسی گرانروی ظاهری آمیخته‌های SBR/NR [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • سیروس پور، المیرا سایش پذیری رزین پلی استر سیر نشده حاوی ذرات تیتانیم دیوکسید: نقش برهمکنش بین سطحی و پراکنش ذرات [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 211-217]

ش

 • شاکری، علیرضا بررسی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی استر - کاه ساقه برنج [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 377-382]
 • شاکری، علیرضا اصلاح خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف سلولوزی - پلیمر گرمانرم [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 143-150]
 • شجاع الساداتی، سید عباس بررسی اصلاح سطح سلولهای قرمز خون با پوشش پلیمری [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 311-317]
 • شیخ‌نژاد، عبداله بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • شیوا، مهدی مطالعه ساز و کارهای بهبود دهنده مقاومت در برابر پارگی در سامانه‌های تقویت‌کننده دوده /سیلیکا /سیلان [دوره 18، شماره 2، 1384]

ص

 • صالحی مبارکه، حمید بررسی اثر نسبت فاز آلی به آبی و نوع آغازگر بر پلیمر شدن امولسیونی کوپلیمر وینیل استات - اتیلن [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 249-256]

ط

 • طاهری قزوینی، نادر سایش پذیری رزین پلی استر سیر نشده حاوی ذرات تیتانیم دیوکسید: نقش برهمکنش بین سطحی و پراکنش ذرات [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 211-217]
 • طبرسا، تقی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی استر - کاه ساقه برنج [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 377-382]
 • طبری، علیرضا بررسی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی استر - کاه ساقه برنج [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 377-382]

ظ

 • ظهوری، غلامحسین تهیه پلی‌اکسی متیلن با استفاده از فرمالدهید و تری‌اکسان [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • ظهیری، علیرضا بررسی خواص فیلم پلی آنیلین و کامپوزیتهای تهیه شده به روش شیمیایی [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 203-209]

ع

 • عابدیان، علی ارزیابی و توسعه مدل ریز مکانیکی ماتریس واسطه با استفاده از آزمونهای مشخصه سازی خواص مکانیکی مواد کامپوزیتی [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 369-376]
 • عامری، رویا بررسی ساختار پلی‌اتیلن بسیار سنگین (UHMWPE) و اثر پارامترهای ژل‌ریسی روی ساختار الیاف تولیدی [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • عباسی سورکی، فرود مطالعه خواص رئولوژی آمیزه های لاستیک - دوده در مرحله در هم فرورفتن مواد در مخلوط کنهای داخلی [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 159-169]
 • عبدوس، مجید ایجاد گروههای عاملی مناسب در ساختار الیاف آکریلیک به منظور جذب ترکیبات یونی فلزی [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 235-240]
 • عربی، حسن اثر اتیلن وینیل استات روی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف پارچه شیشه [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 303-310]
 • علوی، سیدمحمدباقر اثر اتیلن وینیل استات روی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف پارچه شیشه [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 303-310]
 • عیسی زاده، حسین بررسی خواص فیلم پلی آنیلین و کامپوزیتهای تهیه شده به روش شیمیایی [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 203-209]

غ

 • غلامی، مهران تهیه پلی‌اکسی متیلن با استفاده از فرمالدهید و تری‌اکسان [دوره 18، شماره 2، 1384]

ف

 • فرهادیار، نازنین تهیه و شناسایی پوششهای نانوکامپوزیتی هیبرید آلی - معدنی بر پایه تترامتوکسی سیلان و رزین اپوکسی به روش سل - ژل [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • فقیهی، جلال اثر اتیلن وینیل استات روی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف پارچه شیشه [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 303-310]

ق

 • قاسمی، لاله اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ تکسچره [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 171-180]
 • قریشی، علی اصغر مدلسازی فرایند تراوایی گازهای چندجزیی از غشاهای پلیمری شیشه ای به کمک فرمولبندی استفان - ماکسول [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 359-368]
 • قریشی، میرحمیدرضا مطالعه خواص رئولوژی آمیزه های لاستیک - دوده در مرحله در هم فرورفتن مواد در مخلوط کنهای داخلی [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 159-169]

ک

 • کاظمی نجفی، سعید کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 345-358]
 • کدخدایان، محمدعلی اثر فرایندهای پخت همزمان و جداگانه بر خواص ساختارهای ساندویچی فنولی [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 151-157]
 • کرباسی، سعید اثر محیط فیزیکی بر سلولهای کندروسیت کاشته شده روی داربست زیست تخریب پذیر پلی یورتان قابل استفاده در مهندسی بافت غضروفی [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 383-390]
 • کماکانی، زهرا بهینه سازی قیمت - کیفیت در تولید تسمه نقاله دارای کاربرد عمومی با استفاده از روش تاگوچی همراه با روش OEC [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 135-142]
 • کوکبی، مهرداد ساخت محرک مغناطیسی رئولوژیکی بر پایه لاستیک سیلیکون [دوره 18، شماره 1، 1384]

گ

 • گنجی، حسین اثر کاربرد پلیمرهای طبیعی و تولیدی بر سرعت دانه‌سازی در سامانه UASB [دوره 18، شماره 1، 1384]

م

 • متقی، عطیه سایش پذیری رزین پلی استر سیر نشده حاوی ذرات تیتانیم دیوکسید: نقش برهمکنش بین سطحی و پراکنش ذرات [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 211-217]
 • محمدبیگی، خشایار مقایسه کارایی زیست پلیمرهای مختلف در تصفیه آب [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 285-290]
 • محمدی، محسن بررسی اختلاط، شکل شناسی و خواص مکانیکی آمیزه های پلی اتیلن - نشاسته - پلی کاپرولاکتون [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 181-190]
 • محمدی، ناصر سایش پذیری رزین پلی استر سیر نشده حاوی ذرات تیتانیم دیوکسید: نقش برهمکنش بین سطحی و پراکنش ذرات [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 211-217]
 • محمدی روشنده، جمشید کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 345-358]
 • مرشد، محمد اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ تکسچره [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 171-180]
 • مرشد، محمد الکتروریسی نانوالیاف پلی آکریلونیتریل تک محوری موازی و آرایش یافته به وسیله جمع کننده های فاصله دار [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 241-248]
 • مرشدیان، جلیل تهیه و مطالعه پلی‌اتیلن تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • مطهری، سیامک تنشهای باقیمانده در کامپوزیتهای پلیمری با الیاف پیوسته [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 325-330]
 • معتضدی، سیدعلی ساخت محرک مغناطیسی رئولوژیکی بر پایه لاستیک سیلیکون [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • معدل، همایون بررسی ساختار پلی‌اتیلن بسیار سنگین (UHMWPE) و اثر پارامترهای ژل‌ریسی روی ساختار الیاف تولیدی [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • معدل، همایون اثر بلورینگی بر مهاجرت مواد سبک از پلی‌اتیلن سنگین به ماده غذایی چرب [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • مهدویان، مجید مدلسازی فرایند تراوایی گازهای چندجزیی از غشاهای پلیمری شیشه ای به کمک فرمولبندی استفان - ماکسول [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 359-368]
 • موسوی، سید مجتبی مطالعه پلیمر شدن دوغابی اتیلن در مجاورت ضد جرم آمین چرب با کاتالیزور زیگلر - ناتا به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل ۲۳ [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 219-227]
 • موسوی شوشتری، احمد ایجاد گروههای عاملی مناسب در ساختار الیاف آکریلیک به منظور جذب ترکیبات یونی فلزی [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 235-240]
 • میرزاده، حمید اثر محیط فیزیکی بر سلولهای کندروسیت کاشته شده روی داربست زیست تخریب پذیر پلی یورتان قابل استفاده در مهندسی بافت غضروفی [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 383-390]

ن

 • نظران، پانته‌آ سایش پذیری رزین پلی استر سیر نشده حاوی ذرات تیتانیم دیوکسید: نقش برهمکنش بین سطحی و پراکنش ذرات [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 211-217]
 • نکومنش حقیقی، مهدی مطالعه پلیمر شدن دوغابی اتیلن در مجاورت ضد جرم آمین چرب با کاتالیزور زیگلر - ناتا به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل ۲۳ [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 219-227]
 • نوایی ارده، شهرام کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 345-358]
 • نوری، مهدی الیاف رسانای الکتریسیته از آمیخته پلی‌آنیلین و پلی‌آکریلونیتریل [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • نوری، مهدی مقایسه رسانندگی الکتریکی الیاف پوشش دهی شده با پلی آنیلین و پلی پیرول [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 291-301]
 • نوید فامیلی، محمدحسین ساخت محرک مغناطیسی رئولوژیکی بر پایه لاستیک سیلیکون [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • نوید فامیلی، محمدحسین اثر بلورینگی بر مهاجرت مواد سبک از پلی‌اتیلن سنگین به ماده غذایی چرب [دوره 18، شماره 2، 1384]

و

ه

 • هاشمی، زهرا کاربرد نیروهای بین مولکولی و برهمکنش الاستومرهای NR,SBR,EPDM,NBR در بررسی گرانروی ظاهری آمیخته‌های SBR/NR [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • هاشمی نجف آبادی، سمیره بررسی اصلاح سطح سلولهای قرمز خون با پوشش پلیمری [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 311-317]
 • هنرکار، هنگامه تهیه و مطالعه پلی‌اتیلن تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته [دوره 18، شماره 2، 1384]

ی

 • یاوری، احمد شکل شناسی و خواس ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE/EVA و LDPE/EVA در حالت مذاب [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 319-324]
 • یاوری، احمد مطالعه رئولوژِی دینامیکی آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات در حالت مذاب [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 229-234]
 • یوسفی، مصطفی بررسی تغییرات بلورینگی الیاف پلی‌استر عمل‌آوری شده با آمین به روشهای پراش پرتو ایکس و طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه [دوره 18، شماره 1، 1384]