نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب پنیر مقایسه پلیمرهای طبیعی و منعقد کننده های شیمیایی در کاهش بار آلی آب پنیر [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • آبدوست بررسی اثر مقدار هیدروژل بر خواص کامپوزیت ساخته شده بر پایه ماتریس لاستیک سیلیکون RTV و فاز گسسته پلی (آکریلیک اسید) شبکه ای شده [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • آبکافت آنزیمی آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • آزئوتروپ کوپلیمر شدن آزئوتروپ استیرن - آکریلونیتریل (SAN) به روش پلیمر شدن تعلیقی در فشار اتمسفری [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • آکریلونیتریل کوپلیمر شدن آزئوتروپ استیرن - آکریلونیتریل (SAN) به روش پلیمر شدن تعلیقی در فشار اتمسفری [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • آلفا آلومینا اثر پلی الکترولیتهای پلی متا کریلیک اسید بر پایداری سامانه های تعلیقی آلومینایی [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • آلومینا ساخت سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشاها به روش پلیمر شدن درجا [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • آلومینیم تری هیدرات ایجاد پیوند عرضی در پلی اتیلن به روش سیلانی دو مرحله ای: بررسی اثر آلومینیم تری هیدرات و آنتیموان تریکسید بر خواص پلی اتیلن شبکه ای [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • آلیاژ مطالعه و بررسی اثر جایگزینی SBR با PU در خواص آمیزه لاستیکی [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • آنتیموان تریوکسید ایجاد پیوند عرضی در پلی اتیلن به روش سیلانی دو مرحله ای: بررسی اثر آلومینیم تری هیدرات و آنتیموان تریکسید بر خواص پلی اتیلن شبکه ای [دوره 15، شماره 6، 1381]

ا

 • اتصال دهنده مطالعه و ولکانش پروکسیدی و خواص مکانیکی لاستیک EPDM پرشده با سیلیکای رسوبی با عامل جفت کننده TAC [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • استحکام اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان ( ناپیوسته) بر استحکام پارچه صد در صد پنبه ای خام [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • استیرن کوپلیمر شدن آزئوتروپ استیرن - آکریلونیتریل (SAN) به روش پلیمر شدن تعلیقی در فشار اتمسفری [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • اصلاح کننده های قیر بهبود خواص قیر با مواد پلیمری [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • الاستومر بررسی پدیده انتقال جرم در ورقه های لاستیکی با استفاده از حلالهای آروماتیکی بنزن، دی کلرو بنزن و تولوئن [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • الاستومر بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • الکتریسته ساکن ساخت خازن به ظرفیت پیکوفاراد با استفاده از پلی آنیلین رسانا [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • الیاف آمیزه ای بررسی سازگارسازی الیاف آمیزه ای PP/PET به وسیله سازگار کننده PP-g-MA [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • الیاف شیشه فنر تخت کامپوزیتی پلیمری [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • الیاف طبیعی تفاوتهای مهم برخی خواص تخته گچ مسلح با دو نوع الیاف طبیعی (باگاس و چوب) [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • الیاف کربن بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • انتقال جرم بررسی پدیده انتقال جرم در ورقه های لاستیکی با استفاده از حلالهای آروماتیکی بنزن، دی کلرو بنزن و تولوئن [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • اندازه سلول تهیه اسفنج نرم پلی یورتان سلول درشت [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • ایجاد پیوند عرضی ایجاد پیوند عرضی در پلی اتیلن به روش سیلانی دو مرحله ای: بررسی اثر آلومینیم تری هیدرات و آنتیموان تریکسید بر خواص پلی اتیلن شبکه ای [دوره 15، شماره 6، 1381]

ب

 • بار آلی مقایسه پلیمرهای طبیعی و منعقد کننده های شیمیایی در کاهش بار آلی آب پنیر [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • بازدارندگی بررسی بازدارندگی تخریب زیستی نوعی پیوند دهنده پلی یورتان با بکارگیری برخی عوامل شیمیایی [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • بازدارنده اشتعال استفاده از روش تجزیه گرمایی در مطالعه تخریب گرمایی پلی اتیلن و آثار منیزیم هیدروکسید بر آن به عنوان بازدارنده اشتعال [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • باکتری بررسی بازدارندگی تخریب زیستی نوعی پیوند دهنده پلی یورتان با بکارگیری برخی عوامل شیمیایی [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • باگاس تفاوتهای مهم برخی خواص تخته گچ مسلح با دو نوع الیاف طبیعی (باگاس و چوب) [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • بدنه فلزی تحلیل تنشهای ایستا، پویا و فرکانسهای طبیعی و خرابی در بدنه دوچرخه های فلزی و کامپوزیتی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • بدنه کامپوزیتی تحلیل تنشهای ایستا، پویا و فرکانسهای طبیعی و خرابی در بدنه دوچرخه های فلزی و کامپوزیتی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • بلت سیمی بررسی چسبندگی سیم به لاستیک در ناحیه بلت تایرهای رادیال سیمی سواری با نسبت منظر پایین [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • بنزن بررسی پدیده انتقال جرم در ورقه های لاستیکی با استفاده از حلالهای آروماتیکی بنزن، دی کلرو بنزن و تولوئن [دوره 15، شماره 1، 1381]

پ

 • پارچه پنبه - پلی استر آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • پایداری اثر پلی الکترولیتهای پلی متا کریلیک اسید بر پایداری سامانه های تعلیقی آلومینایی [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • پایداری اثر تنش بر پایداری نوری نخهای چند رشته ای یکسره پلی پروپیلن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • پخت اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان ( ناپیوسته) بر استحکام پارچه صد در صد پنبه ای خام [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • پرکننده مطالعه و ولکانش پروکسیدی و خواص مکانیکی لاستیک EPDM پرشده با سیلیکای رسوبی با عامل جفت کننده TAC [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • پلی اتیلن بررسی سینتیک واکنش ایجاد پیوندهای عرضی در پلی اتیلن سبک به روش پروکسیدی با استفاده از DSC، رئومتر و مخلوط کن داخلی [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • پلی اتیلن بهبود خواص قیر با مواد پلیمری [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • پلی اتیلن ایجاد پیوند عرضی در پلی اتیلن به روش سیلانی دو مرحله ای: بررسی اثر آلومینیم تری هیدرات و آنتیموان تریکسید بر خواص پلی اتیلن شبکه ای [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • پلی اتیلن ترفتالات بررسی سازگارسازی الیاف آمیزه ای PP/PET به وسیله سازگار کننده PP-g-MA [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • پلی اتیلن ترفتالات اثر گرمایش ریز موج بر ساختار ظریف رشته های پلی استر [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • پلی استر روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • پلی استر سیرنشده بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • پلی آکریل آمید بررسی عوامل مؤثر بر میزان ماندگاری سرما در ژلهای نگهدارنده سرما [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • پلی آکریلیک اسید بررسی اثر مقدار هیدروژل بر خواص کامپوزیت ساخته شده بر پایه ماتریس لاستیک سیلیکون RTV و فاز گسسته پلی (آکریلیک اسید) شبکه ای شده [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • پلی الکترولیت اثر پلی الکترولیتهای پلی متا کریلیک اسید بر پایداری سامانه های تعلیقی آلومینایی [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • پلی آمید 6 برخی از ویژگیهای الیاف تولید شده از پلی آمید 6 به روش ریسندگی تر [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • پلی آنیلین رسانا ساخت خازن به ظرفیت پیکوفاراد با استفاده از پلی آنیلین رسانا [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • پلی پروپیلن بررسی سازگارسازی الیاف آمیزه ای PP/PET به وسیله سازگار کننده PP-g-MA [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • پلی پروپیلن اثر تنش بر پایداری نوری نخهای چند رشته ای یکسره پلی پروپیلن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • پلی پیرول تهیه غشاهای رسانا با استفاده از پلی پیرول [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • پلی وینیل استات طراحی تجربی واکنش پلیمر شدن وینیل استات و آبکافت پلی وینیل استات [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • پلی یورتان بررسی بازدارندگی تخریب زیستی نوعی پیوند دهنده پلی یورتان با بکارگیری برخی عوامل شیمیایی [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • پلی یورتان تهیه اسفنج نرم پلی یورتان سلول درشت [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • پلی یورتان مطالعه و بررسی اثر جایگزینی SBR با PU در خواص آمیزه لاستیکی [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • پلیمر رسانا ساخت خازن به ظرفیت پیکوفاراد با استفاده از پلی آنیلین رسانا [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • پلیمر رسانا تهیه غشاهای رسانا با استفاده از پلی پیرول [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • پلیمر شدن اثر تعداد نقاط انتخابی در مدلسازی واکنش پلیمر شدن به روش مونت کارلو: بررسی واکنش آغاز [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • پلیمر شدن رادیکالی طراحی تجربی واکنش پلیمر شدن وینیل استات و آبکافت پلی وینیل استات [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • پلیمر شدن رسوبی بررسی عوامل مؤثر بر میزان ماندگاری سرما در ژلهای نگهدارنده سرما [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • پلیمرهای طبیعی مقایسه پلیمرهای طبیعی و منعقد کننده های شیمیایی در کاهش بار آلی آب پنیر [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • پودر لاستیک بهبود خواص قیر با مواد پلیمری [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • پوست میگو بهینه سازی استخراج کیتین و تهیه کیتوسان از پوست میگو: بررسی عوامل موثر بر واکنش استیل زدایی کیتین و ارزیابی زیست سازگاری [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • پولتروژن بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • پیوند دهنده معدنی تفاوتهای مهم برخی خواص تخته گچ مسلح با دو نوع الیاف طبیعی (باگاس و چوب) [دوره 15، شماره 4، 1381]

ت

 • تایرهای رادیال سواری بررسی چسبندگی سیم به لاستیک در ناحیه بلت تایرهای رادیال سیمی سواری با نسبت منظر پایین [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • تجزیه گرما وزنی سینتیک تخریب گرمایی رزینهای فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • تجزیه گرمایی استفاده از روش تجزیه گرمایی در مطالعه تخریب گرمایی پلی اتیلن و آثار منیزیم هیدروکسید بر آن به عنوان بازدارنده اشتعال [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • تخته فیبر گچی تفاوتهای مهم برخی خواص تخته گچ مسلح با دو نوع الیاف طبیعی (باگاس و چوب) [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • تخریب اثر تنش بر پایداری نوری نخهای چند رشته ای یکسره پلی پروپیلن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • تخریب پلیمر استفاده از روش تجزیه گرمایی در مطالعه تخریب گرمایی پلی اتیلن و آثار منیزیم هیدروکسید بر آن به عنوان بازدارنده اشتعال [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • تخریب زیستی بررسی بازدارندگی تخریب زیستی نوعی پیوند دهنده پلی یورتان با بکارگیری برخی عوامل شیمیایی [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • تصفیه فاضلاب مقایسه پلیمرهای طبیعی و منعقد کننده های شیمیایی در کاهش بار آلی آب پنیر [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • تعلیق اثر پلی الکترولیتهای پلی متا کریلیک اسید بر پایداری سامانه های تعلیقی آلومینایی [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • تنشهای ایستا تحلیل تنشهای ایستا، پویا و فرکانسهای طبیعی و خرابی در بدنه دوچرخه های فلزی و کامپوزیتی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • تنشهای پویا تحلیل تنشهای ایستا، پویا و فرکانسهای طبیعی و خرابی در بدنه دوچرخه های فلزی و کامپوزیتی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • تهیه تهیه غشاهای رسانا با استفاده از پلی پیرول [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • تهیه اسفنج تهیه اسفنج نرم پلی یورتان سلول درشت [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • تولید اعداد تصادفی اثر تعداد نقاط انتخابی در مدلسازی واکنش پلیمر شدن به روش مونت کارلو: بررسی واکنش آغاز [دوره 15، شماره 5، 1381]

ج

 • جمع شدگی اثر گرمایش ریز موج بر ساختار ظریف رشته های پلی استر [دوره 15، شماره 4، 1381]

چ

 • چاپ اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان ( ناپیوسته) بر استحکام پارچه صد در صد پنبه ای خام [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • چسبندگی بررسی چسبندگی سیم به لاستیک در ناحیه بلت تایرهای رادیال سیمی سواری با نسبت منظر پایین [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • چگالی پیوندهای عرضی بررسی عوامل مؤثر بر میزان ماندگاری سرما در ژلهای نگهدارنده سرما [دوره 15، شماره 6، 1381]

ح

 • حلال آروماتیکی بررسی پدیده انتقال جرم در ورقه های لاستیکی با استفاده از حلالهای آروماتیکی بنزن، دی کلرو بنزن و تولوئن [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • حمام انعقاد برخی از ویژگیهای الیاف تولید شده از پلی آمید 6 به روش ریسندگی تر [دوره 15، شماره 2، 1381]

خ

 • خازن ساخت خازن به ظرفیت پیکوفاراد با استفاده از پلی آنیلین رسانا [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • خط سردسازی بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی سنتز و شناسایی مونومر بیس فنول A- گلیسیدیل متاکریلات و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت دندانی تهیه شده ازآن [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • خواص میکروسکوپی برخی از ویژگیهای الیاف تولید شده از پلی آمید 6 به روش ریسندگی تر [دوره 15، شماره 2، 1381]

د

 • درجه استیل زدایی بهینه سازی استخراج کیتین و تهیه کیتوسان از پوست میگو: بررسی عوامل موثر بر واکنش استیل زدایی کیتین و ارزیابی زیست سازگاری [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • دوچرخه تحلیل تنشهای ایستا، پویا و فرکانسهای طبیعی و خرابی در بدنه دوچرخه های فلزی و کامپوزیتی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • دوده بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • دی الکتریک ساخت خازن به ظرفیت پیکوفاراد با استفاده از پلی آنیلین رسانا [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • دی کلرو بنزن بررسی پدیده انتقال جرم در ورقه های لاستیکی با استفاده از حلالهای آروماتیکی بنزن، دی کلرو بنزن و تولوئن [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • دی کومیل پروکسید بررسی سینتیک واکنش ایجاد پیوندهای عرضی در پلی اتیلن سبک به روش پروکسیدی با استفاده از DSC، رئومتر و مخلوط کن داخلی [دوره 15، شماره 2، 1381]

ر

 • رزین اپوکسی فنر تخت کامپوزیتی پلیمری [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • رزین فنولی سینتیک تخریب گرمایی رزینهای فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • رسانندگی الکتریکی بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • رشته اثر گرمایش ریز موج بر ساختار ظریف رشته های پلی استر [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • رنگرزی اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان ( ناپیوسته) بر استحکام پارچه صد در صد پنبه ای خام [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • روش اجزای محدود فنر تخت کامپوزیتی پلیمری [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • روش مونت کارلو اثر تعداد نقاط انتخابی در مدلسازی واکنش پلیمر شدن به روش مونت کارلو: بررسی واکنش آغاز [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • روغن HVS بهبود خواص قیر با مواد پلیمری [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • ریز موج اثر گرمایش ریز موج بر ساختار ظریف رشته های پلی استر [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • ریسندگی تر برخی از ویژگیهای الیاف تولید شده از پلی آمید 6 به روش ریسندگی تر [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • ریسندگی مذاب بررسی سازگارسازی الیاف آمیزه ای PP/PET به وسیله سازگار کننده PP-g-MA [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • رئومتر بررسی سینتیک واکنش ایجاد پیوندهای عرضی در پلی اتیلن سبک به روش پروکسیدی با استفاده از DSC، رئومتر و مخلوط کن داخلی [دوره 15، شماره 2، 1381]

ز

 • زاویه تماس بررسی اثر مقدار هیدروژل بر خواص کامپوزیت ساخته شده بر پایه ماتریس لاستیک سیلیکون RTV و فاز گسسته پلی (آکریلیک اسید) شبکه ای شده [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • زاویه تماس روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • زیست پرداخت آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز [دوره 15، شماره 3، 1381]

ژ

 • ژل بررسی عوامل مؤثر بر میزان ماندگاری سرما در ژلهای نگهدارنده سرما [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • ژل نگهدارنده سرمای سخت بررسی عوامل مؤثر بر میزان ماندگاری سرما در ژلهای نگهدارنده سرما [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • ژل نگهدارنده سرمای نرم بررسی عوامل مؤثر بر میزان ماندگاری سرما در ژلهای نگهدارنده سرما [دوره 15، شماره 6، 1381]

س

 • ساختار ظریف اثر گرمایش ریز موج بر ساختار ظریف رشته های پلی استر [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • سازگاری بررسی سازگارسازی الیاف آمیزه ای PP/PET به وسیله سازگار کننده PP-g-MA [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • سپر گرمایی سینتیک تخریب گرمایی رزینهای فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • سرعت تخریب استفاده از روش تجزیه گرمایی در مطالعه تخریب گرمایی پلی اتیلن و آثار منیزیم هیدروکسید بر آن به عنوان بازدارنده اشتعال [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • سطح مشترک لیف - مایع روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • سفیدگری اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان ( ناپیوسته) بر استحکام پارچه صد در صد پنبه ای خام [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • سلولاز آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • سیستم پخت مطالعه و بررسی اثر جایگزینی SBR با PU در خواص آمیزه لاستیکی [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • سیستمهای نگهدارنده ساخت سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشاها به روش پلیمر شدن درجا [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • سیلیکای رسوبی مطالعه و ولکانش پروکسیدی و خواص مکانیکی لاستیک EPDM پرشده با سیلیکای رسوبی با عامل جفت کننده TAC [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • سیلیکون RTV بررسی اثر مقدار هیدروژل بر خواص کامپوزیت ساخته شده بر پایه ماتریس لاستیک سیلیکون RTV و فاز گسسته پلی (آکریلیک اسید) شبکه ای شده [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • سینتیک بررسی سینتیک واکنش ایجاد پیوندهای عرضی در پلی اتیلن سبک به روش پروکسیدی با استفاده از DSC، رئومتر و مخلوط کن داخلی [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • سینتیک تخریب سینتیک تخریب گرمایی رزینهای فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده [دوره 15، شماره 4، 1381]

ش

 • شاخص اکسیژن حدی ایجاد پیوند عرضی در پلی اتیلن به روش سیلانی دو مرحله ای: بررسی اثر آلومینیم تری هیدرات و آنتیموان تریکسید بر خواص پلی اتیلن شبکه ای [دوره 15، شماره 6، 1381]

ط

 • طراحی تجربی آماری طراحی تجربی واکنش پلیمر شدن وینیل استات و آبکافت پلی وینیل استات [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • طراحی عامل طراحی تجربی واکنش پلیمر شدن وینیل استات و آبکافت پلی وینیل استات [دوره 15، شماره 5، 1381]

ع

 • عامل بند آورنده بهینه سازی استخراج کیتین و تهیه کیتوسان از پوست میگو: بررسی عوامل موثر بر واکنش استیل زدایی کیتین و ارزیابی زیست سازگاری [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • عوامل شیمیایی بررسی بازدارندگی تخریب زیستی نوعی پیوند دهنده پلی یورتان با بکارگیری برخی عوامل شیمیایی [دوره 15، شماره 3، 1381]

غ

 • غشا ساخت سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشاها به روش پلیمر شدن درجا [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • غشاهای رسانا تهیه غشاهای رسانا با استفاده از پلی پیرول [دوره 15، شماره 6، 1381]

ف

 • فازماتریس سنتز و شناسایی مونومر بیس فنول A- گلیسیدیل متاکریلات و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت دندانی تهیه شده ازآن [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • فدا شونده سینتیک تخریب گرمایی رزینهای فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • فرکانس طبیعی تحلیل تنشهای ایستا، پویا و فرکانسهای طبیعی و خرابی در بدنه دوچرخه های فلزی و کامپوزیتی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • فنر تخت فنر تخت کامپوزیتی پلیمری [دوره 15، شماره 5، 1381]

ق

 • قابلت تر شدن روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • قالبریزی ژل اثر پلی الکترولیتهای پلی متا کریلیک اسید بر پایداری سامانه های تعلیقی آلومینایی [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • قالبریزی ژل ساخت سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشاها به روش پلیمر شدن درجا [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • قیر پلیمری بهبود خواص قیر با مواد پلیمری [دوره 15، شماره 2، 1381]

ک

 • کامپوزیت بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • کامپوزیت تفاوتهای مهم برخی خواص تخته گچ مسلح با دو نوع الیاف طبیعی (باگاس و چوب) [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • کامپوزیت پلیمری فنر تخت کامپوزیتی پلیمری [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • کامپوزیت دندانی سنتز و شناسایی مونومر بیس فنول A- گلیسیدیل متاکریلات و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت دندانی تهیه شده ازآن [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • کامپوزیت سرامیکی ساخت سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشاها به روش پلیمر شدن درجا [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • کبالت نفتنات بررسی چسبندگی سیم به لاستیک در ناحیه بلت تایرهای رادیال سیمی سواری با نسبت منظر پایین [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • کشش سطحی روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • کوپلیمر شدن تعلیقی کوپلیمر شدن آزئوتروپ استیرن - آکریلونیتریل (SAN) به روش پلیمر شدن تعلیقی در فشار اتمسفری [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • کیتوسان بهینه سازی استخراج کیتین و تهیه کیتوسان از پوست میگو: بررسی عوامل موثر بر واکنش استیل زدایی کیتین و ارزیابی زیست سازگاری [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • کیتین بهینه سازی استخراج کیتین و تهیه کیتوسان از پوست میگو: بررسی عوامل موثر بر واکنش استیل زدایی کیتین و ارزیابی زیست سازگاری [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • کیفیت سطح بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن [دوره 15، شماره 4، 1381]

گ

 • گرفتگی تهیه غشاهای رسانا با استفاده از پلی پیرول [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • گرماسنج مخروطی استفاده از روش تجزیه گرمایی در مطالعه تخریب گرمایی پلی اتیلن و آثار منیزیم هیدروکسید بر آن به عنوان بازدارنده اشتعال [دوره 15، شماره 4، 1381]

ل

 • لاستیک کلروپرن بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • لیپاز آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز [دوره 15، شماره 3، 1381]

م

 • مخلوط آغازگرها کوپلیمر شدن آزئوتروپ استیرن - آکریلونیتریل (SAN) به روش پلیمر شدن تعلیقی در فشار اتمسفری [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • مخلوط کن داخلی بررسی سینتیک واکنش ایجاد پیوندهای عرضی در پلی اتیلن سبک به روش پروکسیدی با استفاده از DSC، رئومتر و مخلوط کن داخلی [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • مدلسازی اثر تعداد نقاط انتخابی در مدلسازی واکنش پلیمر شدن به روش مونت کارلو: بررسی واکنش آغاز [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • مقاومت سایشی مطالعه و بررسی اثر جایگزینی SBR با PU در خواص آمیزه لاستیکی [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • منعقد کننده های شیمیایی مقایسه پلیمرهای طبیعی و منعقد کننده های شیمیایی در کاهش بار آلی آب پنیر [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • مواد دندانی سنتز و شناسایی مونومر بیس فنول A- گلیسیدیل متاکریلات و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت دندانی تهیه شده ازآن [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • مواد کامپوزیتی بررسی اثر مقدار هیدروژل بر خواص کامپوزیت ساخته شده بر پایه ماتریس لاستیک سیلیکون RTV و فاز گسسته پلی (آکریلیک اسید) شبکه ای شده [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • مونومر بیس فنول A- گلیسیدیل متاکریلات سنتز و شناسایی مونومر بیس فنول A- گلیسیدیل متاکریلات و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت دندانی تهیه شده ازآن [دوره 15، شماره 5، 1381]

ن

 • نخ چند رشته ای یکسره ( فیلامنت) اثر تنش بر پایداری نوری نخهای چند رشته ای یکسره پلی پروپیلن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • نرم تهیه اسفنج نرم پلی یورتان سلول درشت [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • نمک برخی از ویژگیهای الیاف تولید شده از پلی آمید 6 به روش ریسندگی تر [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • نور اثر تنش بر پایداری نوری نخهای چند رشته ای یکسره پلی پروپیلن [دوره 15، شماره 3، 1381]

و

 • واریانس طراحی تجربی واکنش پلیمر شدن وینیل استات و آبکافت پلی وینیل استات [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • واکنش آغاز اثر تعداد نقاط انتخابی در مدلسازی واکنش پلیمر شدن به روش مونت کارلو: بررسی واکنش آغاز [دوره 15، شماره 5، 1381]