نویسنده = مهدی شیوا
تعداد مقالات: 2
2. پودر لاستیک جت آبی در آمیزه رویه تایر سواری

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 111-127

مهدی شیوا؛ محمود آریانژاد