نویسنده = شهرام مهدی‌پور عطائی
سنتز، شناسایی و خواص پلی‌آمیدهای آروماتیک نوین جاذب UV

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 327-337

10.22063/jipst.2019.1680

سامال بابان‌زاده؛ شهرام مهدی‌پور عطائی


تعیین نسبت‌های واکنش‌پذیری مونومرها درکوپلیمرشدن اتیل آکریلات-متاکریلیک اسید با استفاده از روش‌های برون خطی 1H NMR

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 31-42

10.22063/jipst.2017.1465

سمانه آشناگر؛ فرشید ضیائی؛ سید مهرداد جلیلیان؛ ایمان شعبانی؛ شهرام مهدی‌پور عطائی؛ فرود عباسی سورکی