نویسنده = غلامرضا پیرچراغی
ساخت و شناسایی فیلترهای تف‌جوش میکرومتخلخل پلیمری

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 311-323

10.22063/jipst.2017.1505

میثم سالاری؛ غلامرضا پیرچراغی